Britene innfører det største avgiftshoppet på alkohol på 50 år

Britiske forbrukere av alkohol fikk forrige uke betydelige prisøkninger når avgiftsøkninger på en flaske vin økte med så mye som 20 %.

Britene innfører det største avgiftshoppet på alkohol på 50 år

Fremover skal alkoholholdige drikkevarer beskattes basert på alkoholinnhold, uavhengig av om det er brennevin, vin, øl eller ciderprodukter. Dette er det samme prinsippet som følges i Norge.

Målet til den britiske regjeringen er å gi enkeltpersoner et insentiv til å velge lavalkoholdrikker, og dermed redusere alkoholforbruket i befolkningen og dempe de negative konsekvensene forbundet med alkoholmisbruk, som rapportert av The Independent.

Rishi Sunak, Storbritannias statsminister, har beskrevet dette som den mest radikale forenklingen av alkoholbeskatningen på 140 år, og tilskriver endringen Brexit (EU bruker distinkte avgiftssatser for hver alkoholtype i stedet for å vurdere alkoholinnhold).

Ølportalen har beregnet at avgiftsøkningen vil utgjøre 20 prosent for vin- og brennevinsprodukter, og 10,1 prosent for øl, i tillegg til merverdiavgift. For å opprettholde den tilsiktede effekten vil regjeringen sørge for at skatten blir justert for inflasjon.

Alkoholindustrien er sterkt imot skatteøkningen, og hevder at regjeringen har gitt avkall på sine forpliktelser om å støtte sektoren. Dette er klar til å ha en kritisk innvirkning på landets ølbryggerier og puber, whiskyprodusenter og importører av vin fra varmere strøk som har høyere alkoholinnhold.

Skriv en kommentar