Store omveltninger for Sagene Bryggeri

Dyr produksjon og uegnede lokaler gjør at Sagene Bryggeri nå legger ned bryggingen på Sagene, og går over til kun kontraktsbrygge ølene sine.

Store omveltninger for Sagene Bryggeri

I september ble det klart at Sagene Bryggeri legger ned produksjonen av øl i egne lokaler, og vil fra og med 2024 utelukkende kontraktsprodusere ølene sine. Bryggeriet har opplevd en salgsøkning på 14% så langt i år, hovedsakelig takket være lagerølene de selger i dagligvare. Disse produktene produseres i dag hos Arendals Bryggeri, mens mindre spesialbatcher brygges på deres 10HL ANT anlegg på Sagene. Nå er dette bryggeriet lagt ut for salg, med begrunnelse i dyre lokaler som er lite egnet til formålet.

– Vi trapper ned bryggingen her på huset som et mellomskritt, fordi vi ikke har mulighet til å oppnå lønnsomhet med det anlegget som er installert her i disse lokalene, sier daglig leder Knut Johannessen til Ølportalen.

I et brev til sine aksjonærer understreker de at Sagene Bryggeri fortsatt vil ha sine hovedkontorer og lager på Sagene, og at dette er et økonomisk grep som vil sikre god drift i årene fremover. De første årene av driften var Sagene Bryggeri sine svakøl utelukkende å finne på Rema 1000, men etter at eksklusiviteten har falt bort er de nå tilgjengelige på flere dagligvarekjeder. De påpeker også at markedet for spesial-øl er i negativ endring, og finner det derfor fornuftig å kutte den store utgiftsposten som et aktivt bryggeri er frem til de finner nye, og mer egnede lokaler.

– Det er rett og slett ikke teknisk mulig å oppgradere til et større anlegg i nåværende lokaler. Planen er å gjenoppta produksjonen på et senere tidspunkt, men da på en økonomisk forsvarlig måte, avslutter Johannessen.

Skriv en kommentar