Arendals Bryggeri med kraftig underskudd

Norges nest eldste bryggeri gikk med 10,4 millioner kroner i underskudd i 2022.

Arendals Bryggeri med kraftig underskudd

«Vi hadde lenge håp om et positivt resultat i fjor, men så kom august og strømregningene skjøt i taket. I august alene var strømregningen på 1,3 millioner kroner. Det er mer enn én million kroner mer enn samme måned året før» sier daglig leder Torstein Paulsen ved Arendals bryggeri til Agderposten.

I tillegg til de betydelige utfordringene med skyhøye strømpriser og økte fraktkostnader, ble Arendal, lik andre norske bryggerier også påvirket av krigshandlinger i Ukraina og uro i Europa. Disse faktorene ga opphav til en uforutsett prisstigning på nødvendige varer og utstyr, som skapte en dominoeffekt av betydelige ekstrautgifter for bryggeriene.

I årsberetningen fra selskapets styre ble det fremhevet at bryggeriet aktivt hadde satt i gang en rekke strategiske tiltak for å forbedre resultatene i denne utfordrende perioden.

I løpet av 2022 kunne selskapet notere seg for en imponerende økning i omsetningen, med hele 13,5% vekst sammenlignet med året før, hvor selskapet hadde et underskudd på 1,8 millioner norske kroner.
For å styrke økonomien var eierne nødt til å tilføre en konsernbidrag på 26,5 millioner kroner i 2022. Dette grepet sikret at selskapets egenkapital fortsatt var positiv, med en verdi på 9,5 millioner kroner.

Selskapet har også vært aktive med å inngå betydelige og langsiktige leveringsavtaler med utelivsbransjen på Sørlandet. Disse avtalene bidrar til å gi en mer stabil inntektsstrøm og styrker selskapets posisjon.

Resultatene av de iverksatte tiltakene har gitt grunn til optimisme for bryggeriets fremtid, og det er forventet å ha en vesentlig positiv innvirkning på årsresultatet.

Daglig lederi Arendals bryggerier, Torstein Paulsen, uttrykte sin tilfredshet med den nåværende situasjonen, men understreket nødvendigheten av kontinuerlig innsats for å øke salgsvolumet.

Parallelt med disse forbedringstiltakene ble det også gjort viktige strukturelle endringer på eiersiden. Resultatet av dette var at Arendals bryggeri nå er fullstendig eid av Otterlei Group AS, og dette kan bidra til ytterligere strategisk retning og ressurstilførsel i tiden som kommer.

Skriv en kommentar