Informasjon om alkoholomsetningen fra SSB og FHI

FHI og SSB har sluppet informasjon om alkoholomsetningen i Norge

Informasjon om alkoholomsetningen fra SSB og FHI

Den samlede omsetningen av alkohol i Norge presenteres gjennom en inndeling i registrert og uregistrert omsetning. Den registrerte omsetningen inkluderer avgiftsbelagt salg i dagligvarebutikker, Vinmonopolet, samt skjenking i barer og restauranter. På den annen side utgjør den uregistrerte omsetningen hovedsakelig avgiftsfritt salg på lufthavner og ferger til Norge, grensehandel i Sverige og innførsel fra andre land. For å sammenligne alkoholomsetningen for ulike drikketyper, over tid og mellom land, blir vareliter omregnet til liter ren alkohol og deretter delt på antall innbyggere, 15 år og eldre, for hvert år.

Avgiftsbelagt salg i Norge og dutyfree-salg ved ankomst til norske lufthavner er pålitelig dokumentert gjennom avgifts- og omsetningsrapporter. Imidlertid er omfanget av det uregistrerte salget anslått gjennom årlige spørreundersøkelser i utvalgte befolkningsgrupper. I perioden 2020-2021 har rapportene fra dutyfree-salget vært mangelfulle på grunn av ulike faktorer, inkludert påvirkningen av koronapandemien og endringer i spørreundersøkelsene.

I 2022 opplevde Norge en nedgang i det avgiftsbelagte salget til 6,64 liter ren alkohol per innbygger. Av dette utgjorde øl 2,73 liter, vin og hetvin 2,52 liter, brennevin 1,14 liter, og sider og rusbrus 0,26 liter. Alle alkoholprodukter hadde redusert salg, med den største nedgangen på 14,9 % for vin. Ølsalget og brennevinsalget falt med henholdsvis 7,1 % og 3,7 %.

Grensehandel
Dutyfree-ordningen tillater avgiftsfri omsetning av alkohol ved reiser på tvers av landegrensene. For reisende til Norge er det satt en kvote for avgiftsfri innførsel som gjelder for varer kjøpt på dutyfree-utsalg og for avgiftsbelagte varer kjøpt i andre land ved grensehandel. Tidligere har om lag halvparten av det uregistrerte salget kommet fra dutyfree-salget ved norske lufthavner, men denne trenden endret seg i 2020 og 2021 på grunn av pandemiens påvirkning på utenlandsreiser.

Antall utenlandsreisende falt dramatisk i 2020 og 2021 på grunn av pandemien og salget falt tilsvarende til omregnet 0,06 liter ren alkohol per innbygger.
I 2022 steg antall utenlandsreisende igjen til 17,1 mill., og dutyfree-salget ved ankomst økte til 0,19 liter ren alkohol per innbygger. Fra 2022 falt muligheten til å bytte tobakkskvoten med 1,5 liter vin eller ekstra øl bort. Denne endringen har vært med å begrense salget av vin og øl ved ankomst til Norge.


Tall fra SSB om alkoholomsetningen

Skriv en kommentar