Danske bryggerier kan miste rabattordning

Et utvalg nedsatt av den danske regjering foreslår å fjerne rabatten på ølavgiften for små danske bryggerier. Det betyr at et stort antall mikrobryggerier risikerer å måtte stenge, redusere utviklingen av lokalsamfunn og begrense forbrukernes valg av øl.

Danske bryggerier kan miste rabattordning

Det såkalte Frigastutvalget foreslår i sin nettopp publiserte rapport å fjerne inntil 50% av reduksjonen på ølavgiften som mindre danske bryggerier får. Hvis det skjer, vil et mellomstort mikrobryggeri tape flere hundre tusen kroner i året.

«Dersom rabatten på ølavgiften faller, kan det meget vel bety døden for mange av mikrobryggeriene som i dag skaper vekst i en lang rekke lokalsamfunn og gleder danske ølelskere. Derfor appellerer jeg til dere om å vurdere konsekvensene nøye dersom kniven flyttes mot rabattordningen», sier direktør i den danske Bryggeriforeningen, Nick Hækkerup i en artikkel fra Bryggeriforeningen gjengitt av Danske Ølentusiaster.

Forslaget kommer akkurat nå som antallet bryggerier i Danmark har falt for første gang i dette årtusenet. Samtidig viser en undersøkelse blant den danske Bryggeriforeningens medlemmer at frykten for å måtte avvikle bedriften er stor.

«Spesielt de små bryggeriene er allerede økonomisk i ubalanse som følge av høye priser på råvarer, emballasje og energi. Så å frata dem skatterabatten blir nok et dytt over kanten», sier Nick Hækkerup.

Mindre danske bryggerier som brygger inntil 3.700 hektoliter per år får i dag 50 % rabatt på ølavgiften, som typisk er 1,50 DKK pr. liter øl. Etter dette synker rabatten jo større bryggeriet er.

«Mange av de danske mikrobryggeriene spiller en ekstremt viktig rolle i mange mindre lokalsamfunn. De skaper lokale arbeidsplasser. De støtter lokale leverandører. Og de tiltrekker seg turister og andre besøkende, og styrker dermed andre virksomheter i deres område», sier Ernst Kristensen, direktør i Bryggeriet Skands og representant for de små og mellomstore bryggeriene i Bryggeriforeningen.

Bryggeriet hans kommer til å tape 300-350.000 DKK dersom det må betale full ølavgift.

«Dette vil bety at fortsatt drift av bryggeriet i sin nåværende form vil bli truet. Dersom dette hadde blitt innført i 2023, ville det fått som konsekvens at bryggeriet ville gått ut med et underskudd på ca. 200.000 kroner, sier Ernst Kristensen.

Rabattordningen finnes i en rekke EU-land. Den ble innført for å øke konkurranseevnen til mikrobryggerier mot større bryggerier med lavere produksjons- og distribusjonskostnader.

Skriv en kommentar