Ungdommer som avstår fra alkohol har bedre relasjon til sine foreldre

Unge som velger å avstå fra alkohol ser ut til å ha et mer positivt forhold til foreldrene sine, ifølge en studie fra Göteborgs universitet. Denne trenden med redusert alkoholforbruk blant ungdom kan være knyttet til flere faktorer, inkludert samfunnets tiltak for å fremme rusfrie arenaer for ungdom.

Ungdommer som avstår fra alkohol har bedre relasjon til sine foreldre

Forskere har fulgt 600 ungdommer i Sverige over flere år, og funnet at de som ikke drikker alkohol, generelt viser mindre problematferd og har et tettere forhold til foreldrene sine. Sammenlignet med de som drikker, har de ikke-drikkende ungdommene større selvkontroll og en mer negativ holdning til alkohol og andre rusmidler.

– Vi så at de som ikke drikker har færre sosiale kontakter enn de som drikker, sier Kristina Berglund, som har utført studien sammen med psykologkollegaene Karin Boson, Göteborgs universitet og Høgskolen i Innlandet, og Sabina Vlasman, Stockholms universitet.

Selv om ikke-drikkere kan ha færre sosiale kontakter enn de som drikker, er det verdt å merke seg at de likevel viser større åpenhet og tillit til sine foreldre. Denne trenden antyder en endring i oppfatningen av alkohol blant unge, der det ikke lenger er like viktig som før å konsumere alkohol for å markere voksenlivet.

For å opprettholde denne positive utviklingen i redusert alkoholforbruk blant ungdom, kan samfunnet investere i flere alternativer til alkoholrelaterte aktiviteter for ungdom. Dette kan inkludere å tilby et bredt spekter av rusfrie arenaer og arrangementer som fremmer sunne og trygge sosiale interaksjoner blant ungdom. Ved å fortsette å støtte og oppmuntre til sunne valg blant ungdom, kan samfunnet bidra til å forme en generasjon med bedre helse og trivsel.


Tidligere studier har vist at holdningen blant unge til alkohol som en markør for å ‘gå over i de voksnes verden’ er i endring. Verken blant de som drikker eller blant de som avstår fra alkoholkonsum har alkohol noe viktig symbol for vise at man har blitt voksen.

– Dersom samfunnet ønsker å støtte trenden med å redusere alkoholforbruket, kan det være viktig å støtte foreldrene i hvordan de håndterer rusproblemer med sine unge, samt å tilby flere rusfrie sosiale arenaer, sier Kristina Berglund.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke vises