Haandbryggeriet har startet emisjon med folkeinvestering

Haandbryggeriet går for aksjeutvidelse via Folkeinvest for å øke salget internasjonalt.

Haandbryggeriet har startet emisjon med folkeinvestering

Haandbryggeriet kunngjorde nylig sin ambisiøse plan om aksjeutvidelse gjennom crowdfundingplattformen Folkeinvest (les mer om emisjon nederst i artikkelen).
Målet er klart: å styrke bryggeriets posisjon og øke sin internasjonale salgskapasitet. Denne strategiske satsningen kommer som et svar på den betydelige veksten Haandbryggeriet har opplevd i eksportvirksomheten i løpet av 2023, med spesiell suksess på nye markeder som Kina og Frankrike. Det amerikanske markedet, som historisk sett har vært bryggeriets viktigste marked utenfor Norge, har også sett en gledelig reintroduksjon.

I dagens globaliserte marked krever eksportvirksomhet mer enn bare gode produkter. Det handler også om tilstedeværelse, partnerskap og effektiv distribusjon. Haandbryggeriet er fast bestemt på å møte disse kravene og benytter crowdfunding som et middel til å realisere denne visjonen.

Aksjeutvidelsen gir ikke bare kapital til bryggeriet, men også en unik mulighet for ølentusiaster og investorer til å involvere på en direkte og engasjerende måte. Ved å åpne opp for crowdfunding, inviterer bryggeriet ølentusiaster, samt erfarne investorer, til å bli en del av deres reise. Disse investorene kan ikke bare bidra økonomisk, men vil også fungere som ambassadører for Haandbryggeriet, dele entusiasme og støtte i lokalsamfunnet og utover.

Alt i alt representerer denne aksjeutvidelsen en strategisk beslutning for Haandbryggeriet. Det er ikke bare en økonomisk investering, men en invitasjon til et fellesskap av støttespillere, fra lokale entusiaster til erfarne investorer, som vil være med på å forme bryggeriets suksess på den globale scenen.

Interesserte investorer kan finne mer informasjon om aksjeutvidelesen ved å følge denne linken

https://folkeinvest.no/kampanjer?kommer-snart=haandbryggeriet-as

NB! Ekeby Gårdsbryggeri i Moss hadde emisjon i 2022/2023, Wettre Bryggeri i Asker har avsluttet sin emisjon, Lokalbrygg har derimot en pågående emisjon, mens Nøisom i Fredrikstad og Små Vesen i Valdres skal i gang med emisjoner.

EMISJON
Emisjon er en form for finansiering som involverer økning av aksjekapitalen for et selskap. Dette oppnås typisk ved å utstede nye aksjer. Disse nye aksjene kan tilbys både til nye investorer og eksisterende aksjeeiere i selskapet til en forhåndsbestemt pris, kjent som emisjonskurs. Denne prosessen med å øke aksjekapitalen resulterer i en økning av selskapets totale egenkapital.

De nye aksjene som genereres gjennom emisjon kalles førstehåndsaksjer fordi de utstedes direkte fra selskapet. Dette skiller dem fra annenhåndsaksjer som er aksjer som handles på børsen. I sammenheng med emisjon refererer førstehåndsaksjer til de som utstedes direkte av selskapet.

Det er flere grunner til at et selskap velger å gjennomføre emisjon. Dette kan inkludere behovet for kapital for å dekke gjeld eller underskudd, finansiere vekst og utvikling av selskapet, eller for å forbedre likviditeten. Emisjon gir selskapet muligheten til å hente inn nødvendige midler for å styrke sin finansielle posisjon og realisere sine strategiske mål.


Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke vises