Ø | Meninger

Åpningstider og fagforeninger

Åpningstider og fagforeninger

Jeg føler ikke noe behov for å kunne kjøpe mitt øl eller min vin på valgdager eller julaften, men når argumentene mot åpent Vinmonopol på disse dagene er så håpløse, som det Handel og Kontor kommer med, klarer jeg ikke å la tastaturet ligge.

Regjeringen har, som de lovet, begynt å se på spesialreglene for åpningstider på Vinmonopolet. Vi snakker da i hovedsak om valgdager og «after». Ikke mange dagene, men mange nok til at de hisser på seg fagforeningen Handel og Kontor. VG trår til med overskriften «Vil knuse regjeringens vinforslag». Jeg skal ikke henge meg opp i feilen i denne og det at de ikke har et sitat til å underbygge overskriften, men heller se litt på hva Handel og Kontors leder Trine Lise Sundnes faktisk siteres på.

– Dette løftet er å forlede befolkningen. Våre ansatte er ikke innstilt på gi fra seg fridager. Jeg er forundret over at regjeringen ikke tok kontakt med oss først, for å unngå et magaplask i denne saken.

Nå vet jeg ikke hvilke fortrinn dere hadde under den forrige regjeringen, men forslaget kommer snart ut på høring. Det vil si at alle de involverte og en del andre får si sin mening om det. Noe VG også siterer Siv Jensen på i samme artikkel. Det dreier seg heller ikke om at de butikkansatte skal jobbe flere dager, men forflytting av arbeidstid.

På spørsmålet om de er villige til å forhandle på dette.
– Noen ting kan ikke kjøpes for penger, og det børe denne regjeringen lære seg. Vi har ikke tenkt å forhandle bort disse fridagene, og organisasjonsprosenten er på godt over 80 i Vinmonopolet.

Her må jeg nesten stille et motspørsmål. Er denne andelen på 80% beregnet av de 675 fast ansatte, eller de totalt 1805? (Ja du leste riktig, Vinmonopolet kun 37% av de som jobber på Vinmonopolet har heltidsstillinger.) Jeg vil tro at disse påståtte 80% gjelder de heltidsansatte og de med de største stillingsbrøkene. Da selvsagt med fratrekk for ledelse, som neppe er organisert i Handel og Kontor, og nok må på jobb en del av de aktuelle dagene uansett.

VG siterer videre pressemeldingen fra Handel og Kontor.

– Om Stortinget vedtar en lovendring om åpningstider i Vinmonopolet vil det ha samme effekt som om de skulle vedta å innføre for eksempel 45-timers arbeidsuke og 10-timers arbeidsdager.

– Både tariffavtaler og individuelle arbeidsavtaler som sier 37,5-timers arbeidsuke og 7,5 timers arbeidsdag vil uansett fortsatt gjelde.

Her er forbundets pressemelding uenig med sin egen leder. Hun ønsker innsyn i lovendringer før alle andre og snakker om en forventet innblanding fra Regjeringen, mens de som organisasjon korrekt påpeker at loven er rammen for tariffavtalen. En avtale der Staten ikke er part. Vi er dermed på et nivå som er vanskelig å ta seriøst. Kan vi da oppfatte dette som noe annet enn et utspill for å få mest mulig oppmerksomhet og deretter kreve rikelig i lønnskompensasjon?

Jeg skal ikke uttale meg om lønnsnivået til butikkmedarbeiderne på Vinmonopolene. Det er meget mulig de hadde fortjent en høyere lønn, men dette er uansett ikke måten å få justert lønnen på og når Sundnes til sist siteres på følgende blir det ikke bedre:

– For oss er det viktig ikke å få et samfunn som sidestiller tilgang til vin og brennevin med essensielle tjenester som helsehjelp og livreddende tjenester. En regjering kan ikke gå inn og instruere partene i arbeidslivet dersom det ikke står om liv og helse.

Få øynene opp. Staten er ikke part i disse forhandlingene. Det Regjeringen ønsker er å endre lovene som hindrer Vinmonopolet og utesteder å holde åpent på enkelte dager. Dere er butikkansatte, som tilfeldigvis jobber i en butikk som selger en vare vi i Norge har valgt å behandle på en spesiell måte. Det er ingen andre enn dere selv som prøver å gjøre dere like viktige som de ansatte i helsevesenet. Det eneste dere har til felles med dem er en stor andel deltidsansatte og at noen av dere gjør en glimrende jobb, mens andre heller burde valgt et helt annet yrke.

Jeg sitter totalt sett igjen med en oppfattelse av at Sundnes’ utspill er en blanding av politisk frustrasjon, etter et tapt valg, og et forøk på å komme i en god forhandlingsposisjon. Ingen av delen setter henne og organisasjonen i noen form for godt lys hos andre enn kjernen av KrFs velgere, og når partiets ledelse er for forslaget skal en langt inn i de innerste kretser i bedehusmiljøene for å finne denne kjernen. Jeg er trygg på at jeg, om jeg vil, kan handle meg en juleøl med alkoholinnhold over 4,7% på julaften 2014, om jeg mot formodning skulle få behov for dette.

 

Omtalt VG-artikkel finner du her
Tall er hentet fra Vinmonopolets årsberetning 2012 (nyere var ikke tilgjengelig)

(Det er gjort en endring i innlegget etter kommentaren fra Thomas U. Torp)

Vis 34 kommentarer

 1. Du hater virkelig fagforeninger, det har vi allerede forstått.
  Anbefaler Ølportalen å kutte ut slike mørkeblå oppgulg.

  1. For det første: Dette er mine personlige meninger og ikke Ølportalens mening, postet under meninger og debatt, og skrevet i jeg-form.
   Vi har gjentatte ganger opplyst om at vi tar mot innlegg fra gjesteskribenter og du er hjertlig velkommen til å skrive et motinnlegg om du ønsker det.

   Jeg hater absolutt ikke fagforreningere. De har en viktig plass i samfunnet, men når de går over i det parodiske, som utspillene i denne saken, mener jeg det er på plass med en kommentar. Ikke er jeg mørkeblå heller.

   1. Ærlig talt, stå heller inne for det du egentlig tilkjennegir, nemlig at du har liten sans for at ansatte organiserer seg!
    «Unntaket er lederne som sannsynligvis må på jobb i alle fall disse dagene»
    Det forteller ikke bare mye, men alt om din holdning og din kunnskap om norsk arbeidsliv!
    På den annen side bør du og ha fått med deg at flertallet av befolkningen er totalt likegyldig til endrede åpningstider, og man må nesten være politiker for å se dette behovet overhodet! De aller fleste som feiret høyres valgseier valgdagen klarte nok å få tak i nødvendig/unødvendig fludium i alle fall!
    Kanskje du heller skulle irritere deg over dine egene tall hva gjelder stillingsbrøker på polet, de burde mane til sterkere bekymring rent nasjonaløkonomisk om de stemmer! Der har du absolutt et grunnlag til både bekymring og refleksjoner!

    1. La oss holde oss til saken.
     Hva om Stortinget tar seg av lovendringene og Handel og Kontor konsentrerer seg om tariffavtaler og stillingsbrøker? Etter det jeg har lært om styring av landet og arbeidslivet er det slik det skal være. Kan heller ikke huske at det var noe informasjon om påvirkning av forslag til lovendringer før høringsrunden da jeg var organiser og gikk på LO-kurs.

     1. Ja, hva er saken? Vinmonopolet eller Handel og kontor?
      Brumle under understreker nøyaktig og presist holdning du egentlig gir utrykk for! Det er kjernen i saken, du som et oppegående menneske burde forstått, slik du har utrykt deg! Du er jo og en påvirker, spesielt siden VG gir deg profil!

      I et levende demokrati engasjerer og påvirker alle, også NHO og LO, og det er da virkelig bra for alle! Ville ikke være særlig til demokrati om Handel og kontor utelukkende skulle forhold seg til tariffavtaler og stillingsbrøker, like lite som NHO organisasjonene der kun skulle forholdt seg til slikt!
      Styring av landet og arbeidslivet henger nært sammen basert nettopp på påvirkning og endringer. Det er ingen påstand, men et faktum alle bør forholde seg til! Her er det både almenn og særinteresser ute å går, en erkjennelse de fleste ikke har noe problem med!

      I Vinmonopol saken er det kun særinteressene som råder, og der er lite å hisse seg opp over både allment og prinsippielt spør du meg!
      En part som ønsker og slåss for sine interesser, det har jeg full aksept for!
      Om de vinner frem med sin påvirkning og kanskje dårlige argumentasjon, se det er en helt annen sak!
      Men å ha problem med aksepten for at de gjør det, det finner jeg ingen grunn til å hisse meg opp over!
      Spesielt siden det av almenn interesse er en fillesak flertallet kan leve godt med uansett utfall både til høyre og venstre politisk!

     2. Jeg kan ikke se at vi er så veldig uenige her. Det er jo nettopp det at Handel og Kontor sloss for særiteresser jeg understreker.

  2. Riktig. Slike forslag bør en heller overlate til AP/LO-mafiaen

 2. Jeg skal ikke kommentere selve saken, for den stiller jeg meg ambivalent til, men vil klarne opp i en påstand du gjør. Du sier at Handel og Kontor «stiller med andre ord sin tariffavtale over gjeldende arbeidsmiljølov og andre vedtatte regler.» Her tar du grundig feil. Loven sier noe om maksimum tillatt normalarbeidstid, men det er ingenting i loven som tilsier at du ikke har lov å avtale kortere arbeidstid. Om det hadde vært det tror jeg hverken arbeidsgivere eller arbeidstakere ville vært veldig fornøyd. Arbeidsmiljøloven setter rammer for hva som er lov å gjøre, og tariffavtalene er bygd opp innenfor disse rammene. Om rammene skulle utvides betyr ikke dette automatisk at tariffavtalene gjøres ugyldige, eller at rammene avtalt i tariffavtalen må endres på. Dette ville eventuelt bare skjedd om det kom endringer i Arbeidsmiljøloven som gjorde at punkter i avtalen ble lovstridige – noe en utvidelse av tillatt arbeidstid (enten det er i form av åpningstider eller lengre arbeidsuke) helt klart ikke ville gjort.

  For ordens skyld, normalarbeidsdag slik den er definert i loven er i dag 9 timer, normalarbeidsuke 40 timer. De fleste av oss jobber på tross av dette ikke lenger enn 7,5-timersdager (pluss halvtime ubetalt lunsj, som ifølge loven ikke regnes inn i arbeidstiden) / 37,5-timersuke, men vi kaller det likevel fulltid.

  1. Du har rett. Jeg burde uttrykt meg på en litt annen måte der og jeg har derfor tillatt meg å endre det avsnittet i ettertid.

   1. Ja, men svært mange med ren synsing og mørkeblå trekk uten rot i realitetene har allerede latt seg påvirke! Det bør være et tankekors og er slett ikke bra!
    Heldigvis finnes det også en god del Torper der ute som til tross for å være uten meninger baserer seg på realiteter og kunnskap, og påpeker disse! Det er betryggende sett fra et demokratisk perspektiv!

    1. Åpen diskusjon er en viktig grunnpilar i et demokrati og jeg vil forsvare Handel og Kontors rett til å komme med slike utspill like mye som jeg vil forsvare min rett til å være uenig og uttrykke dette.

 3. Bra blogg!

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til http://vg.no

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

  1. Allitd en ære å bli plukket ut som «Dagens Anbefaling» på VG, men jeg hadde ikke forventet det med dette innlegget.

 4. Vil si det er dumt og stille med egne meninger som skribent for ølportalen og bruke det som en kanal for sinnet sitt. Jeg savner ølportalen slik den var i begynnelsen, kjekk og lese og informativt om øl. Mer om øl og mindre om politikk. Alt blir så svartmalt.

  Er dette et inlegg fra egen blogg eller en egen artikkel for ølportalen?

  1. Det har jeg allerede svart på. Dette er postet under meninger/debatt, der det hører hjemme, og ikke lagt ut andre steder enn på Ølportalen.

   1. Du ble da også plukket ut som dagens anbefalte blogg på VG og takket pent for det. Føler artiklene og svarene dine blir så negativt ladet ofte. Man gidder jo snart ikke sjekke ølportalen lengre. Er ikke bare jeg som reagerer. Bare og si RHAHB

    1. Det står du fritt til å mene, men jeg anbefaler det å sjekke artiklene mine og ikke bare meniningene om det er inntrykket. Eller oppfatter du artiklene, som nå ligger på forsiden, om Ægir, 7 Fjell og samarbeid mellom Lervig og Nøgne Ø som negative?

     1. Jeg er ganske uenig i innlegget ditt, men må si jeg liker at det blandes litt politikk inn i øl pratet. For meg henger øl og politikk uløselig sammen selv om man er uenig i sak eller kanskje spesielt da.

 5. Åpningstidene er greie nok. De som ikke klarer å handle inn en flaske vin på seks dager må ha store problemer. Om polet skal holde åpent flere dager så betyr det flere timer som skal dekkes inn av samme salg, ergo må prisene opp.

  1. Åpningstidene er kjedelige, det handler om at man kan få lyst til å kjøpe noe plutselig så f*** var det stengt. Er ikke imot tariffavtaler, men mener det er å feie kjøps behovet under teppet grunnet moraliserende grunner om alkoholisme. Er dette ett tariffproblem så avskaff hele vinmonopolet.

  2. Det er det samme argumentet jeg husker fra den gangen man ville øke åpningstidene på butikker fra 16:30 til 20:00. Husk at det som er greit nok for noen (deg) ikke nødvendigvis er greit nok for andre (meg). Vi lever i et land som ikke passer helt inn i den kommunistiske tankegangen.

 6. Det er tydelig at H&K krisemaksimerer i denne saken. At staten åpner for å fjerne et forbud som begrenser vinmonopolets åpningstid, har jo ingen innvirkning på tariff-avtalen hvor staten ikke er part. Håper medlemmene i H&K får mer igjen for kontigenten sin enn slik usaklig jamring.

  1. Det er nesten ironisk at et samlet storting står bak og AP hevder at dette også ville blitt gjort med dem i regjering. Det står vistnok i programmet deres.
   (Kilde: Aftenposten)

 7. Ser ingen problemer med at Ølportalen kommer med innspill som gjelder politikk, og heller ikke at personlige meninger kommer frem. En hver ølblogger driver med subjektiv formidling og jeg ser heller ikke hvorfor Ølportalen ikke skal kunne gjøre det samme, da driften er løst sammensatt av flere personer med forskjellige standpunkt og meninger. Ølportalen er det eneste nettstedet der man finner det mest oppdaterte av ølrelatert info i Norge og utlandet, og da skader det heller ikke om det lages litt storm i ølglass til tider. Stå på.

  1. Stå på Sammy! Viktig at ulike meiningar kjem fram. At enkelte oppfatter en «kritisk penn» som upassande får så være. Eg er uansett innom Ølportalen kvar dag.

 8. Takker for et reflektert og godt innlegg i en saklig tone.

 9. Nå har jeg ikke giddet å bruke mye tid på å lese om dette i media eller andre steder, men har i alle år vært forundret over at ikke polet har åpent på slike dager, og derfor sett på utspillet fra regjeringen som bare et ønske om å fjerne en regel som for mange eller de fleste virker meningsløs.
  Men til dere som har satt dere inn i saken har jeg et spm: Er polet forpliktet til å holde oppe disse dagene selv om de skulle få lov, og er det slik at disse dagene er ekstra fridager for de polansatte eller må de ta det som ferie?

  1. Slik jeg ser det er den delen, i utgangspunktet, en sak som Vinmonopolet avgjør, og da må sørge for at det er kvalifisert personell på jobb. Det er her jeg mener Handel og Kontor skal komme inn og ikke i lovutformingen.
   Samtidig står Staten som eneeier av Vinmonopolet og kan dermed instruere ledelsen om de skulle finne det for godt.

 10. Noen som har hørt om barskap? Hvis man fyller opp det med 10-12 flasker brennevin og en kasse med vin i kjelleren så slipper man å fly på polet hver helg. Eller er folk så dårlig stilt at man bare kan handle inn en flaske i slengen?

  1. Barskap er fine greier det, og det vil funke supert å planlegge.
   Men å kjøpe inn store mengder alkohol på en gang vil gjøre alkoholen mer tilgjengelig, og hele meningen med vinmonopolet er jo å gjøre alkohol mindre tilgjengelig, det er derfor vi ikke har den i butikken. Det er og blir feilslått politikk uansett hvordan du vrir og vender på det

 11. Problemet her er jo hva som kommuniseres… Veldig mange tror at en lovendring vil gi åpne pol på disse dagene, men så lenge H&K har disse dagene avtalefestet fri, vil jo ikke lovendringen forandre på virkeligheten. Og det er vel dette som irriterer T. L. Sundsnes, ville jeg tro. Det virker som om politikerne vil vedta at polet har åpent, ikke fjerne loven som forbyr dem å ha åpent…

 12. Synes det er merkelig hvordan folk har så stort behov for å styre andre. Hvis man ikke har tenkt å benytte seg av utvidede åpningstider selv på pol (og forsåvidt andre butikker, jmf Brustad-bu-reglene)- hvorfor er det så viktig for folk å nekte andre det? Toppen av egoisme?

 13. Jeg ser ikke problemet med å ha polet åpent lenger. Det å gå ut og si at noen vil få en 45 timers arbeidsuke og 10 timers arbeidsdager blir bare tull. Vinmonopolet må jo ha nok av deltidsansatte som gjerne tar en ekstra vakt til eller to? Hvis de som jobber fast absolutt vil ha fri på fridagene, så gi dem heller bort til en annen som vil jobbe? Får de deltidsansatte jobbe mer, vil de jo også sannsynligvis bli flinkere i jobben sin, ettersom de vil få mer erfaring, noe som bare er positivt for oss som forbrukere.
  Nå skal det sier at når den nye regjeringen snakket om utvidet åpningstid på polet håpet jeg på andre endringer enn det de vil innføre. Hva med å ha polet åpent til 18.00 på lørdager, og kanskje 20.00 på fredager? Åpningstidene er for korte. Antall dager vinmonopolet er åpent er for meg fint som det er.

Din e-postadresse vil ikke vises