Ø | Meninger

Hjemmebryggerdag med bismak

Fra hjemmebryggerdager 2012

Hjemmebryggerdag med bismak

Til helgen er det hjemmebryggedag nr 2 hos Nøgne Ø, og 60 hjemmebryggere tar turen til Grimstad for å smake på det de brygget hos Nøgne Ø i februar. I år er det derimot kommet noen kjepper i hjulene.

I februar var det nok en gang tid for de populære og etter hvert tradisjonelle hjemmebryggerdagene hos Nøgne Ø. Som tidligere år ble det fulltegnet på et blunk og brygget som ble brygget dette året var Python Pilsner. Flott stemning og drøye 60 engasjerte hjemmebryggere drar hjem med sin rasjon øl for å gjære ut og tappe på egen hånd. Dette er nettopp noe poenget med dette arrangementet. Etter å ha fått være med en dag hos Nøgne Ø og deltatt i storskalabrygging skal hver og en se hva de kan få ut av ølet med sin personlig valgte gjær og eventuelle andre tilsetninger for så å møtes igjen for å sammenligne og smake på resultatet med hverandre. Bryggeriet stiller også med egne dommere som etter å ha smakt seg gjennom alle variantene kårer en verdig vinner.

Så langt alt vel, men så kommer vi til den nevnte bismaken. Det Norske Totalavholdsforbund avdeling Grimstad har fått nyss om dette arrangementet og viser sin bekymring i brev til ovenfor Grimstad kommune om hvorvidt kommunen tar sitt ansvar for at dette skjer i tråd med alkoholloven. Setter vi dette helt på spissen så må man betrakte det som at deltakerne nyter medbrakt alkohol i bryggeriets lokaler selv om ølet faktisk er brygget her. Bryggeriet ønsker selvfølgelig å følge gjeldende skjenkebestemmelser og må derfor finne en alternativ løsning. Dette blir altså å sette opp et telt på parkeringsplassen slik at deltakerne kan smake på hverandres øl i lukket selskap innen de entrer bryggeriet for bespisning og servering av kommersielt øl innenfor skjenkebevilgningens trygge rammer. For å sikre seg at ingen av gjestene skulle komme til å begå den tabben å bringe med seg et glass øl fra bryggeriet og ut til teltet eller vis versa blir det også leid inn eksternt vakthold. Tenke seg til hva som måtte kunne komme til å bli konsekvensen om en slik ting skulle forekomme.

Så kan man jo i ettertid undres litt over hva det er totalavholsforbundet ønsker å oppnå med en slik aksjon. Det er ikke ulovlig å brygge øl i Norge hverken i kommersiell sammenheng eller som hobby. Det er ikke realistisk å tro at deltakerne kommer til å helle ut alt ølet sitt dersom de ikke hadde fått anledning til å dele det med andre på bryggeriet. Men kanskje like urealistisk å tro at man skal kunne stoppe et fullt ut lovlig arrangement som for mange hjemmebryggere er årets høydepunkt. Dette arrangementet har etablert seg som årlig begivenhet og har en fin historikk hvor fyll og bråk har vært totalt fraværende, det er hovedsakelig snakk om voksne mennesker som har en hyggelig sammenkomst hvor de deler sin erfaring rundt en felles hobby.  Jeg leser også at de stiller spørsmålstegn til sitat: hvorvidt produktene inneholder den prosent alkohol loven bestemmer. Det er høyst uklart hva som menes med det siste. Alkoholloven inneholder ingen regler hvorvidt hjemmebrygg skal måtte være på et bestemt alkoholnivå.

Personlig har jeg alltid respektert at enkelte mennesker tar et personlig valg i tilknytning til sitt kosthold og alkoholinntak om det så måtte være av helsemessige grunner, religion, rent prinsipp eller annet.  Samtidig forventer jeg at de samme menneskene respekterer at dette ikke nødvendigvis må føles riktig for alle andre. En vegetarianer har ingen rett til å sabotere for andre mennesker som spiser kjøtt, like lite som noen kan påtvinge at alle dyr skal halal slaktes eller at andre mennesker skal avstå fra alkohol selv om man har en personlig overbevisning om at man tenker riktig. Så lenge man opererer innenfor lovens rammer så skal man respektere at mennesker har forskjellige holdninger og behov.

Det eneste praktiske konsekvens jeg kan se er at bryggeriet har blitt pålagt en del ekstrakostnader og ekstraarbeid samtidig som det blir synligjort nok en gang hvor merkelig vår 25 år gamle alkohollov kan utarte seg når reglene settes på spissen. Vi har jo tidligere sett andre tilfeller hvor en bartender ikke kan servere personen på den andre siden av disken, men må gå rundt hele disken etc. etc. Lista over eksempler er lang og i mange slike tilfeller er resultatet bare ekstraarbeid for de ansatte som kunne brukt denne tiden bedre, blant annet til å sjekke det ikke skjer noe som ikke skulle skjedd et annet sted i lokalet.

Forresten så har denne aksjonen resultert i en ting til. Jeg har mistet mye av respekten for en organisasjon som jeg trodde handlet om å fremme en livstilsholdning og ikke fremstå som sladrehanker med en mindre gjennomtenkt agenda.  Ikke sint, bare veldig skuffet. Ønsker i alle fall både Nøgne Ø og alle deltakerne et fint arrangement til lørdag og håper de holder varmen i teltet.

 

Vis 8 kommentarer

 1. Nå er det slik at brevet vi sendte til kommnen ble sendt i etterkant av forrige arrangement. Det var Aust Agder distrikt av DNT som sendte brevet som er forfattet av vår sekretær Anders A. Engelskjønn. Vi kan ikke se at det er noe galt i at kommunen passer på at lover og regler blir fulgt. Så det virker som at her er det en del misforståelser ute å går.
  Her er forøvrig brevet som ble sendt til følgende kommuner: Arendal, Grimstad og Lillesand:

  «Kommunenes kontrollansvar ifølge alkoholloven.

  Vi sitter med et inntrykk at de enkelte kommuner er sitt ansvar bevist når det gjelder kontroll av salgs- og skjenkesteder for alkohol. Vi håper også at kommunens ansvar for å håndheve aldersbestemmelser for salg, skjenking og langing av alkohol kontrolleres på en forsvarlig måte.

  I de kommuner der det produseres alkoholholdige drikker, har kommunene ansvar for at produktene inneholder den prosent alkohol som loven bestemmer. Videre at det føres kontroll med mengde og omsetning.

  Gjennom pressen ser vi at det gjennomføres mesterskap i ølbrygg. Hvordan blir dette kontrollert i henhold til alkoholloven?

  Vi ber dere vennligst gi oss tilbakemelding på hvordan kommunen behandler overstående.»

 2. Hva menes med

  «I de kommuner der det produseres alkoholholdige drikker, har kommunene ansvar for at produktene inneholder den prosent alkohol som loven bestemmer.»

  Hvilken prosent alkohol bestemmer loven at alkoholholdig drikk skal inneholde?

  Norske bryggerier brygger (og selger øl som spenner fra 2.5 – 19 volumprosent alkohol.)

  Loven sier vel også at 60% er maksgrense, men meg bekjent har ingen norske bryggerier benyttet seg av frysedestillering.

  Så, jeg fatter ikke hva som menes med den siterte setningen

  1. No må me ikkje vera meir vanskelege enn me absolutt må. I dette ligg det naturleg nok ei tilvising til at det skal vera samsvar mellom kva som står på Nøgne Ø (og andre bryggeri) sin etikett og kva som faktisk er på flaska. Dette kjem særleg på spissen når ein ligg rundt 4,7 %.

 3. Det er ikke snakk om Nøgne Ø sine øl i det hele tatt her. Hjemmebryggere kan helt lovlig brygge sitt eget øl på den alkoholprosent de måtte ønske. Om de mesker selv, kjøper ferdig ølsett eller får vørteren fra et bryggeri spiller ingen rolle. Det er heller ingen som skal selge eller kjøpe hjemmebrygg for det er ikke lovlig. Man ønsker kun å smake på hverandres øl i et lukket arrangement. Her gjør loven dette rimelig unødvendig komplisert. Det er ikke tilstrekkelig å skille mellom tidspunkter og hvor dette skjer innenfor bryggeriets vegger. Når så DNT stiller spørsmålet om hvordan kommunen kontrollerer «mesterskap» i hjemmebrygging så må man gå dette grundigere i sømmene og konklusjonen blir at det må settes opp telt på parkeringsplassen.

 4. Kommunen kunne ha nøydd seg med å senda eit brev til Nøgne Ø:
  Teksten kan dei få her:

  «Nokon fanatiske og intolerante avholdsfolk har henvendt seg til kommunen med spørsmål om norsk lov vert respektert i samband med denne bryggekonkurransen. Det skal understrekast at me har ikkje registrert nokon problem i samban med tidlegare ølarrangement.
  Heller ikkje har kommunen registrert at denne avhaldsforeininga har vore bekymra for all alkohol som flyt blant det norske folk ute i båt sommarsesongen.
  Me ber Dykk likevel utøva sunn fornuft for å unngå at nokon deltakarar ramlar ned frå stolen sin. Kommunen beklagar den støy tulleforeininga har skapt.
  Det kan likevel vera taktisk å invitera foreininga innom på arrangementet. Då kan dei dra til Grimstad sentrum etterpå den laurdagskvelden for å sjå kvar det er mest hensiktsmessig å bruka energien sin: På voksne folk som diskuterar malt og gjærtypar eller pilsdrikkande ungdom ravande rundt i Grimstad sentrum nattestid.
  Lukke til med kulturarrangement!»

  Ja, kommunen er jo feig, men me er dei feigaste. Er det ikkje på tide å stå opp mot desse fanatikarane i Helsedirektoratet som forbyr legale verksemder å fortelja på eigen heimeside kva varer dei produserar? Nammo har lov å reklamera for sine håndgranatar mens fanatikarane forbyr cigarbutikken å visa fram cigarkuttarar i sin vindusutstilling. På Gardermoen flyt det med norskprodusert sprit i publikumsområdet mens lakrispiper skal gøymast saman med tobakk bak ei lukka dør. Interesseforeininga for norsk våpenproduksjon kan visa fram kva dei vil mens bryggeriforeinga er så svak at den godtek forbod mot å visa fram tomme ølglas på heimesida si.
  På tide å stå opp mot fanatismen?

  1. Godt innlegg!!
   Helt enig jeg.Det er på tide å stå opp for våre interesser og vise disse vattnissene hvor «David kjøpte ølen».
   Vi lever i 2014 og denne typen gammeldagse avholdsfanatiske holdninger hører ikke hjemme i samfunnet lenger.Det er ikke et fnugg av fornuft i noe av det denne tulleforeningen kommer med.Det er samme type idioter som sitter i det såkalte «helsedirektoratet» som bare ødelegger og skaper irritasjon.Dette landet er bare helt utrolig gammeldags når det gjelder alkohollovgivning.Jeg håper at med en bø regjering så vil vi få en forandring.Noe bør skje, eller så får vi selv lage et lite opprør og nekte å følge disse idiotenes regler mere.SIVIL ULYDIGHET NÅ!!

 5. Avholdsfolket må være pære gærne.La oss ølelskere være i fred.Om man er så utrolig fanatisk, så flytt til et sted der alle deler deres totalt idiotiske meninger.
  Et fint sted er deler av Alaska, der det er plasser med totalforbud.AVHOLDSFOLK er noe av det værste jeg vet, en ting er om de velger å ikke innta alkohol selv, men når de skal begynne å blande seg slik de gjorde her så er det bare trist.Egentlig burde man kjeppjage dem fra landet.

 6. Hvorfor påstår totalavholdsfolka at kommunen må passe på hvilken prosent ølen som brygges har?
  Det er ingen grense utover at det ikke er lov å frysedestillere.Kunne man brygget et øl av malt, vann og gjær på tradisjonelt vis og oppnådd en alkoholprosent på 60, ville ølen vært helt lovlig.
  60% er maksgrensen på all alkohol som inntas/innføres eller selges i Norge.

  Avholdsfanatiske hagenisser som ikke har bedre å gjøre en å finne opp problemer som ikke finnes, burde egentlig holde helt kjeften sin og heller finne noe bedre å gjøre.
  Avholdsbevegelsen har mistet totalt fornuften, det var en tid for kanskje 100 år siden da det helt klart var behov for å gjøre noe i forhold til alkoholbruken i landet.Men tidene har forandret seg, og det er ikke lenger sånn at folk dukker opp på jobb drita fulle og drikker brennevin som det var vann.
  I dagens Norge er det faktisk helt nødvendig med såkalt «punktavhold», det betyr alså at det er en del situasjoner der man rett og slett ikke kan drikke noe som helst alkohol.Det er bilkjøring og annet ferdsel med motoriserte kjøretøy, på jobb eller i andre situasjoner.Ingen avholdsnisse skal komme og si at vi ikke greier å forholde oss til dette selv om avholdsfolket ikke blander seg.

  Dere avholds og kristenfolk må gjerne bruke all den tid dere vil på å lese bibelen og drikke eplejuice, men det er mange av oss andre(og normale) folk som faktisk ønsker å drikke alkholdholdinge drikker uten at dette på noen måte skader noen.Det er stor forskjell på moderat alkoholforbruk og det å være en voldelig fyllik som skaper masse problemer.

  Totalavholdsforbundet burde passe sine egne dustesaker, og slett ikke blande seg i et arrangement de i utgangspunktet ikke er interessert i å delta på.
  Vi hjemmebryggere og ølentusiaster kommer ikke til å blande oss i deres bibelmøter, vi kommer derimot til å gjøre det dersom dere kommer med et liknende stunt en gang til.
  Da får bedehus og lokaler dere måtte holde til i, besøk av oss og da skal vi melde fra til kommunen hva slags syk indoktringering dere holder på med, sier til barn at de kommer til helvete om de ikke tror på gud og den slags tull.

  Da er det beste for begge parter at dere holder dere for dere selv, og at vi gjør det.

Din e-postadresse vil ikke vises