Ø | Meninger

Hva er rett størrelse?

Hva er rett størrelse?

Flere av de etalberte håndverksbryggeriene har ettervhert skiftet fra 0,5 og 0,75 liter flasker til 0,33 liter. Ikke alle synes dette er like passende. La meg derfor prøve å forklare hvorfor dette er en god idé for de aller fleste.

Et passe etablert håndverksbryggeri står gjerne på fire økonomiske bein. Dagligvare, Vinmonopolet, HoReCa og eksport. Hver av disse har sine særpreg og krever sine tilpasninger, men de har og sine fellestrekk. Her konsentrerer jeg meg om flaske og boksstørrelser.

Dagligvare

Butikken er ikke et sted en først og fremst går for å handle øl. Øl blir dermed noe en tar med seg når en først er der og dermed blir dette det mest prissensitive markedet. Uansett hvor feil det er vil førsteinntrykket være at en 0,33 til kr. 41,- er billigere enn en 0,5 til kr. 56,- og de færreste tar seg tid til å sjekke hva som gir mest øl for pengene. I tillegg vil dette gjerne være et øl som kjøpes for å teste noe nytt og da føles det rettere å risikere kr. 41, – enn kr. 56,-. I tillegg kan det være en faktor at dette er det markedet en møter flest kvinner. Misforstå meg rett, det er ikke bare kvinner som handler til familien, men det er færre av dem på spennende ølpuber og på Vinmonopolet enn i dagligvareforretningene. Disse kvinnene synes gjerne at 0,5 liter blir i meste laget. Som om dette ikke var nok standardiseres gjerne butikkhyller og da havner alt som ikke er standard høyde (en flaske / to bokser) øverst eller nederst og dette er ikke gode plasser.

Oppsummert er det ikke tvil om at 0,33 liter flasker eller boks passer best i dagligvarehyllene.

Vinmonopolet

På Vinmonopolet arter det seg litt annerledes. Der går en inn for å handle alkohol og fokuset er gjerne på smak og literpris. Dermed vil ikke 0,5 eller 0,75 liter virke spesielt skremmende. Polutsalgene er også noe mer fleksible med henblikk på flaskestørrelser.

Tre mørke som ikke lenger vil være så høye.

HoReCa

I markedet for Hotell Restaurant og Catering (HoReCa) er det flere ting som taler for 0,33. Pris er en viktig faktor. Med påslag blir fort en 0,5 eller 0,75 liter flaske dyr og blir dermed også stående lenge i hyllen. Noe så banalt som kjøleskap kan og være en faktor her. De lave kjøleskapene under disk passer dårlig for store flasker. Husk og at om du kjøper håndverksøl så serveres det i 0,35 liter de aller fleste steder.

Det er ingen tvil om at HoReCa vil ha 0,33 liter flasker og bokser.

Eksport

Dette er et lite «bein» for de aller fleste, men samtidig et område der det er gode muligheter for vekst eller litt større kortsiktige avtaler. Fellesttrekket for alle land det er aktuelt å eksportere til er at de knapt vil ha ølet ditt om det ikke kommer i 0,33. Noe som har ført til at flere bryggerier har hatt synkende eksportandel de siste årene.

Det andre

Vi har da en situasjon der 3 av 4 markeder foretrekker 0,33, mens Vinmonopolet fungerer greit for større enheter. Jeg har stor respekt for stabukker som Espen Lothe, som har gått tilbake til 0,75 for det meste på Vinmonopolet, men leverer en del 0,375 til de andre markedene. Slike løsninger fører imidlertid til del mer arbeid. I første rekke med omstilling av tappemaskin. Noe som ikke er en uoverkommelig jobb om maskinene var kjøpt inn med dette i tankene, men fort tar mange timer om det er en litt billigere variant. Mer lagerplass kreves og når en skal sikre nok flakser, korker, etiketter og esker i forskjellige størrelser. I tillegg skal alt dette og prislister, innkjøp og tilgjengelighet av alle produkter i forskjellige kombinasjoner. Her har enda en annen faktor kommet inn i det siste. Dagligvare og små utesteder har begynt å etterspørre kartonger på 12 x 0,33, fremfor de tradisjonelle på 24 x 0,33. Med andre ord enda en kombinasjon for lister, lager og bestillinger.

Konklusjonen

Når en så er i bransjen for å bryggegodt  øl, og selge det med nok fortjeneste til at de ansatte får sin lønn og investorene får igjen litt mer penger de hadde fått på sparekontoen, må en finne løsninger som fungerer i hverdagen. For mange blir da den logiske løsningen å gå for 0,33 beholdere over hele linje. Selv om jeg elsker å sette meg ned med en 0,75 Bresjnev fra Kinn eller en 0,5 #500 fra Nøgne Ø mener jeg oppriktig at vi kunder bør være mer opptatt av at det er godt øl i beholderen enn om vi kjøpe 2 eller 3 for å få med oss en liter øl hjem.

Vis kommentar

  1. Vil si at det økonomiske risikopunktet kommer enda mer frem ved horeca ettersom de aller fleste har et påslag på 150-300% av innkjøpsprisen og ikke «litt ekstra per flaske» som mange tror

Din e-postadresse vil ikke vises