Ø | Meninger

Hva inneholder ølet?

Hva inneholder ølet?

Bryggeri- og Drikkevareforeningen støtter kravet om innholdsmerking av alkohol. Mange norske bryggerier vil nå begynne å merke ølemballasjen med ingredienser og næringsinnhold, selv om de ikke er pålagt det.

– Folk har krav på å vite hva de spiser og drikker, sier direktør Petter Nome.

26. mars kunngjorde den europeiske bryggeriforeningen, Brewers of Europe, at bryggerier over hele EU vil gå inn for det samme.

– Ølbryggere er stolte over ølet de brygger og råvarene de bruker. Vi ønsker at forbrukerne skal få bedre kunnskap om innholdet i øl og lære hvordan øl kan innpasses i en sunn og balansert livsstil. Da må folk ha mulighet til å sammenlikne ingredienser og næringshold i øl med andre drikker, både med og uten alkohol, sier generalsekretær Pierre Olivier Bergeron i Brewers of Europe.

Han viser til at moderne teknologi gjør det mulig å gi detaljert, skreddersydd informasjon, tilpasset forbrukernes egne behov. Informasjonen vil enten gis direkte på emballasjen eller online ved bruk av QR-koder.

Norge sluttet seg nylig til EUs matforordning, som krever at ingredienser og næringsinnhold oppgis på alle matvarer, men alkohol over 1,2 % er unntatt. EU-kommisjonen skal nå vurdere om også alkohol skal omfattes, med dette møter sterk motstand fra vin- og brennevinsindustrien.

– Hvis EU kommer til at merkekravet også skal omfatte alkohol, bør det også gjennomføres i Norge, sier Nome og understreker at et slikt pålegg må omfatte alle former for alkohol, ikke bare øl.

Fram til merking blir påbudt vil man likevel kunne lese om innholdet i stadig flere av de øltypene som produseres i Norge. Inntil videre vil det særlig være de store bryggeriene som gir slik informasjon, ettersom de mange småbryggeriene ikke har laboratorier som kan gi nøyaktige analyser av næringsinnhold.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke vises