Ø | Meninger

Ikke bli for nostalgiske

Tom Young, Tommy Helland Holen og Sammy Mylkebust med tegningen som viser at Ølportalen er Årets Ølhund 2014.

Ikke bli for nostalgiske

Ikke la Årets Ølhund bli en hederspris.

Vi to, og andre, har i noen år hevdet at ølbransjen nå er så stor og allsidig at en ikke trenger pilsdrikkende kjendiser for å fremme øl og ølkultur. I år har Bryggeriforeningen kommet til samme konklusjon og har endret statuttene for Årets Ølhund. Det som før var en kåring blant de som «på uegennyttig grunnlag har gjort norsk øl store tjenester» er dermed oppgradert til en bransjepris.

Det er lite overraskende om det nå kommer forslag på bransjetravere som Kjetil Jikiun, Gunnar Wiig, Espen Lothe, Jens Maudal, Rune Eriksen, Gahr Smith-Gahrsen, Evan Lewis, Kristoffer Stensrud, Espen Smith og andre. Flere av dem har faktisk vært foreslått gjentatte ganger under de gamle reglene, og dermed blitt diskvlifisert på sin bransjetilknyttning. Vi har dyp respekt for de disse og flere har gjort, og gjør, for bransjen og norsk ølkultur, men dersom de skal kåres i år bør det være for noe de har gjort nettopp i år, eller i det minste noe som går inn i dette året. Prisen heter tross alt «Årets Ølhund».

Dersom en ikke er kyniske nok til å overse det enkelte vil kalle feil fra fortiden vil listen knapt minke, for det skjer stadig spennende ting i bransjen og nye vil bli forbigått om en ser bakover. Det å se bakover er også totalt feil folkus i en bransje i rask utvikling. Ølfolket bør se fremover og ikke mimre nostalgisk.

Nå har vi egentlig tro på at kommiteen i Brygeriforeningen er i stand til å gjøre den samme vurderingen, men det betyr ikke at de skal drukne i forslag som strengt tatt ikke er relevante for årets kåring. Kommiteen oppfordres imidlertid til å se på mulighetene for en hederspris eller en publikumspris, slik at vi kan ha en mulighet til å hedre disse gamle traverne.

 

Sammy Myklebust og Tommy Holen Helland
Årets Ølhund 2014, sammen med resten av Ølportalen.

 

Vis kommentar

  1. Synes Espen Westum fortjener årets ølhundpris. En hjemmebrygger som leser seg opp, reiser ut, erfarer selv, deler dette med medbryggere og andre interesserte, samt gjestebrygger/collabs m/bl.a Ego, BryggSelv.no og foreleste på Nøgne Ø sine hjemmebryggerdager 2017. En sann ambasadør for ølbrygging, ølsmaking, nyskjerrighet samt evne og vilje til å dele sin kunnskap.

Din e-postadresse vil ikke vises