Ø | Meninger

Kommentarer til et rykte

Kommentarer til et rykte

Ryktene om at Nøgne Ø skal selges har etterhvert nådd avisene og kommentarene på debattfora og Facebook lar ikke vente på seg.

Det har lenge svirret et rykte blant ølnerder, om at Kjetil Jikiun har vært interessert i å trekke seg litt tilbake fra driften i Nøgne Ø. Den siste uken har dette fått følge, av et rykte om at Hansa Borg Bryggerier er i ferd med å kjøpe seg opp til aksjemajoriteten i Nøgne Ø. Gjennom de involvertes uttalelser, og mangel på benektelser, til E24 og Fedrelandsvennen, har vi nå fått en bekreftelse på at det i alle fall er noe på gang i Grimstad. Ingenting er solgt når dette skrives, men mens saken går sin gang og hverken jeg eller du ,som leser dette, kan gjøre stort med den, tar jeg meg tid til å dele et par betraktinger over disse ryktene med deg.

De største pessimistene mener at dette er slutten for godt øl fra Grimstad, at produksjonen vil bli flyttet til Bergen, Kristiansand og Sarpsborg, og at kvaliteten vil bli forringet. Jeg tror dette er et godt stykke fra sannheten. En kjøper ikke en bedrift, med så jevn vekst at de har vært Gasellebedrift i Dagens Næringsliv 7 år på rad, for å rasere den. En kjøper ikke en bedrift, som er landets best etablerte merkevare på sitt område, for å omarbeide produktene totalt. En kjøper ikke en bedrift, som har en solid eksportandel, for å legge ned eksporten og konsentrer seg om det en selv allerde driver med. En kjøper seg ikke inn i det hurtigest voksende segmentet i bransjen for å gjøre det om til det en allerede kan, som i tillegg har en jevnt nedadgående kurve. For å sitere Garrett Olivers kommentar om AB InBev sitt oppkjøp av Goose Island, fritt etter hukommelsen: De kjøper fordi dette er noe de ikke kan.

Samtidig er det «blårussen» som styrer i Hansa Borg som i alle store selskaper. At disse da vil kreve en minimumsavkastning på investeringen er mer sikkert enn det meste jeg skriver her. Med de tallene Nøgne Ø har levert de siste årene bør dette være godt gjennomførbart, også med en driftsmodell som tilsvarer den de har i dag. Når jeg skriver tilsvarer tenker jeg på muligheten for å flytte noe av produksjonen. Gjerne de etablerte øltypene, som produseres jevnt, til et av de andre anleggene. I så tilfelle neppe Bergen, der det hevdes at det ikke er nevneverdig ledig kapasitet. Utfordringen med dette er at Hansa Borg sine anlegg ikke er bygget for produksjon av overgjæret øl. På den annen side blir jeg ikke sjokkert om nye eiere, hvem dette nå skulle bli, spytter inn penger, og får fart på byggingen av nye produksjonslokaler, på tomten Nøgne Ø allerede har på hånd på Østerhus. Noe som vil kunne gi et bryggeri strømlinjeformet for å lage mer det gode ølet, som Nøgne Ø i dag ikke klarer å produsere nok av.

Enkelte av kommentarene går også på at dette er en «sell out». For meg sier slikt mer om kommentarens avsender enn om det som skjer. Vi snakker om folk som har bygget opp et selskap fra bunnen, eller kjøpt seg inn da selskapet sårt trengte penger. Folk som har gjort svært usikre investeringer. Folk som har pløyd vei for andre bryggerier, i alt fra å åpne forbrukernes øyne til å gi ligningsmyndighetenes forståelse av hvor mye malt og humle som går med til å lage håndbrygget øl.  Folk som har jobbet natt og dag, og i minst et tilfelle slitt seg helt ut på dette. I mine øyne er det deres fordømte rett å «cashe ut» om de føler for det.

Jeg har med andre ord tro på at Nøgne Ø fortsatt vil eksistere og selge sitt øl, ufiltrert på halvliter glassflasker, også etter et eventuelt oppkjøp. Samtidig vil jeg hevde, med den lille tyngde jeg har, at Nøgne Ø ikke lenger er et mikrobryggeri, dersom det har de økonomiske musklene og distribusjonsnettet til nasjonens nest største bryggerikonsern i ryggen.

Når det gjelder distribusjon kan et oppkjøp også gi ringvirkninger til andre bryggerier. Vil Hansa Borg være interesserte i å fortsette distribusjonssamarbeidet med Ægir, dersom de eier brorparten av Nøgne Ø? Vil de fortsatt være interesserte i å distribuere BrewDog? Vil de satse på å bli størst på «håndbrygget» øl eller vil de spisse distribusjonen, for å først og fremst få ut sine egne produkter? Det neste spørsmålet blir da hva Ringnes, som i dag har et stort hull i sitt tilbud på dette området, vil gjøre som mottrekk. Vil de nøye seg med de 3-4 ølene de har fra Brooklyn eller vil de se seg om etter nye samarbeidspartnere?

Det eneste som er sikkert er at det skjer mye på ølfronten her på berget for tiden, og at det kan bli spennende tider for oss som er litt over snittet interessert i øl.

Vis 13 kommentarer

 1. Ser helt klart forretningsperspektivet av at Hansa Borg kjøper opp Nøgne Ø, og hvis de flytter produksjonen til Bergen (eller lignende) vil det sannsynligvis komme et nytt bryggeri i Grimstad. Slike ting har en tendens til å høstre konkurranse (Lervig, Bådin), og konkurranse er en del av kapitalisme som forsterker innovasjon til fordel både for produsent og konsument. Personlig tar jeg det ikke hardt at Nøgne Ø blir solgt til Hansa Borg, fordi det er en naturlig del av forretningsgangen som skjer hele tiden. Hadde Lervig Aktiebryggeri blitt kjøpt opp og flyttet (noe jeg umulig kan se for meg, ref. Tou Bryggeri) så hadde nok historien gjentatt seg og et nytt bryggeri hadde start opp. Dette handler om lokal identitet.

  Når det kommer til produksjon og potensielt «fall» i kvalitet så er dette ren spekulasjon, både fra Sammy og fra andre kommentatorer. Det kan argumenteres, dog, hvor mye «håndbrygget» det blir når det blir produsert i skalaen til Hansa Borg vs. Nøgne Ø, og ut i fra det hva ølinteresserte ønsker å støtte. Jeg har møtt flere folk under samtlige ølfestivaler jeg har deltatt på som bevisst fokuserer på å kjøpe øl, om ikke nødvendigvis fra «mikrobryggerier», men fra uavhengige bryggerier (i motsetning til Hansa Borg, Ringnes Carlsberg Group). Eksempelvis kan ikke Lervig Aktiebryggeri heller betegnes som et mikrobryggeri, men det er et uavhengig bryggeri. En annen spekulasjon (fra meg) vil være Nøgne Ø sin frihet til å produsere nye øltyper og kosten av dette i forhold til hva Hansa Borg er villig til å betale for. Ikke alle brygg går i pluss. Personlig er jeg, i nærmeste fremtid hvertfall, ikke bekymra for dette. Hansa Borg ser trenden i ølmarkedet og tilpasser seg deretter.

  Jeg ser lyst på at det er en nasjonal bedrift som overtar Nøgne Ø, i stedet for et europeisk/internasjonal konglomerat.

  PS: Det er Ringnes som distribuerer Brooklyn, ikke Hansa Borg.

  1. Edit: Jeg leste feil ang. Ringnes/Brooklyn. Sorry 🙂

  2. Vil bare påpeke at jeg ikke forventer forringing av kvalitet, om det skulle være noe i disse ryktene eller om andre skulle kjøpe opp Nøgne Ø.

 2. «Utfordringen med dette er at Hansa Borg sine anlegg ikke er bygget for produksjon av overgjæret øl»

  Hansa har ingen problemer med å brygger ales i brygeriene sine. De trenger en ny gjær og noen nye ingredienser, that’s it.

  Max Stirner, hvorfor er NØ (per dags dato) et mikrobryggeri og ikke Lervig? Begge brygger ca. 1 million liter i året, begge brygger lager, begge brygger ales.

  1. Kan ikke se at jeg har hevda at Nøgne Ø er et mikrobryggeri noen plass. Jeg skriver:

   «Eksempelvis kan ikke Lervig Aktiebryggeri heller betegnes som et mikrobryggeri.»

   «Heller» i denne setningen vil si at i likhet med Nøgne Ø, er ikke Lervig heller et mikrobryggeri. Beklager hvis jeg var uklar på dette.

  2. At det er mulig har jeg ikke benektet, men er det hensiktsmessig?
   Husk at dette ikke bare handler om hva en har i gjæringstankene, men også oppsett for temperaturstyring, fleksibilitet i anlegget, antall lagringstanker og ikke minst logistikken inn mot anlegget og dermed metoden en tilfører malt og humle. I dette tilfellet også ander typre malt og humle enn det som brukes i det vi for enkelthets skyld kaller hånbrygget øl.

   1. Ja litt endring må til, men egentlig utrolig lite utover flere malttyper og humletyper. Og så er det vanskelig å se forbi at det tar like lang tid å produsere 20 000L øl som 4 000L. Det blir veldig spennende å se hvordan det utvikler seg. Døden for håndverksølene er det uansett ikke.

 3. «Jeg har med andre ord tro på at Nøgne Ø fortsatt vil eksistere og selge sitt øl, ufiltrert på halvliter glassflasker»

  Dei har vel vore interessert i å tappe øl på boks òg, og HansaBorg har tappelinje for boks hos CB i Kristiansand. Det er ikkje lange vegen frå Grimstad.

 4. Som du sier; minimumskrav til avkastningen». Hva har Hansa tenkt å putte opp i kjelene sine? Samme kvalitet på råvarene som NØ? Vi har ekslempler på at ting ikke har gått så bra, kfr ølfabrikken i Danmark – fortsatt et savn.

  Jeg er veldig spent på den videre strategi til Hansa. Forandringer blir det.

 5. Nøgne Ø går i pluss, de øker både omsetning og resultat år etter år og de har en sterk merkevare nasjonalt og ikke minst forholdsvis sterk internasjonalt, noe Hansa Borg ikke har.

  At Hansa Borg skulle ville ødelegge noe av dette etter et eventuelt oppkjøp blir som å skyte seg selv i foten. Er det noen som vet det, så er det «blårussen.»

  Jeg har i alle fall full tillit til at styret og ledelsen hos Nøgne Ø ikke er villig til å selge sjelen. De er opptatt av å lage håndkraftsøl. Mer penger til investeringer og tilgang til et mye større distribusjonsledd er bare positivt.

  1. Om de ikke er villige til å selge sjelen helt har de iallefall solgt råderetten over den.

 6. Blårussen hadde oversvømt markedet med Dark Horizon om det hadde vært mer lønnsomt enn industripils. Skrevet på en annen måte: De bryr seg kun om penger, ikke øl. Det byr meg imot å støtte slike holdninger (eller mangel på holdninger) uansett hvor frie tøyler de gir NØ-delen.

 7. Øsker Kjetil & Co. lykke til! Vil de Cashe, så er vel det greit?
  Enten får vi fortsatt prima vare fra NØ, eller så får vi et nytt bryggeri i Grimstad, eller så får nye talenter i våre 50-60 andre mikrobryggerier bedre manøvreringsrom!

  Vinn-Vinn-Vinn!

Din e-postadresse vil ikke vises