Ø | Meninger

Nok idioti!

Nok idioti!

Nok en gang tar jeg meg selv i å kikke på kalenderen når jeg leser om hvordan våre folkevalgte velger å forvalte sitt mandat. Nei, det var ikke 1.april i dag heller.

Kjersti Toppe (Sp):

«Det er sagt i rusmeldingen at vi skal ha en gjennomgang av redaksjonell omtale av alkoholprodukter også»

 Dagens Leder i Dagens Næringsliv handler om «Tobakkshysteri» og om arbeidet med den nye tobakkskadeloven, der saksordfører Kjersti Toppe (Sp) forteller at det nå blir forbudt med  produkttesting av tobakksprodukter. Til VG sier hun: «Loven er endret i den hensikt å forby produkttesting fra industriens og produsentenes side».

Nå har det aldri vært særlig utbredt med tobakkstester i media, og slike tester har uansett begrenset verdi, da de fleste som bruker slike produkter er trofaste mot ett merke. Av den grunn er det lite behov for å omtale og vise mangfoldet av produkter som kan røykes eller puttes under leppa.

Allikevel skjønner man hvor dette bærer, og Toppe legger ikke skjul på at de ønsker å ramme også oss som skriver om øl:
«Det er fortsatt lov å fortelle lesere hvilken pappvin som går best til påskelammet», presiserer Toppe til VG. Men de rødgrønne lover å se på denne saken også! «Det er sagt i rusmeldingen at vi skal ha en gjennomgang av redaksjonell omtale av alkoholprodukter også», sier Toppe i VG.

I en ideell verden skal politikere legge forhold til rette for folket slik at vi får trygge og gode levekår. Graden av overformynderi bør begrenses slik at man ikke griper inn i hverdagen til folk, slik disse forslagene gjør. Det finnes store nok oppgaver innen helse, politi, rettsvesen og rusomsorg generelt til at politikerne skal plage vanlige folk med slike idiotiske lover og regler. Uttalelsene som Kjersti Toppe kommer med tærer nemlig mer på mine indre organer enn ølet jeg drikker gjør!

Den omtalen av alkoholprodukter som man finner i dagens media er nemlig ikke noe problem. Vi som skriver om øl har ikke fokus på hvordan man blir fullest mulig eller hvordan man raskest kan ødelegge sin egen lever. Øl er kultur, og vi skriver om øl som en del av den norske kulturtradisjonen, som smaksopplevelser og som følge til god mat. Jeg vil hevde at øl- og vinskribenter har en misjon i forhold til at folk endrer sine drikkevaner ved å drikke med måtehold og med større vekt på smak enn på rus. Ikke at vi gjør dette bevisst, men at det følger som en naturlig konsekvens av at vekten blir lagt på unike smaksopplevelser.

De som tjener på et slikt forbud er de store industribryggeriene og ikke minst alle de utenlandske bryggeriene. Førstnevnte har allerede en ledende markedsposisjon via bred distribusjon i dagligvarehandelen og norske puber. Dette er «volumprodukter» der liten vekt er lagt på smaksopplevelsen. Via internett og i utenlandske magasiner og TV-sendinger vil utenlandske bryggerikonglomerater ture frem med informasjon og reklame til det norske folk. De skadelidne blir selvfølgelig våre håndverksbryggerier som brygger smaksrike øl tilpasset mat og hygge, basert på norske tradisjoner og håndverk.

Hva må til for at politikerne skal forstå dette?

Jeg kan fremdeles ikke fri meg fra tanken om at desken i Dagens Næringsliv har lagt ut denne 1.april-saken ved en feil…

Vi illustrerer dette debattinnlegget med en fristende øl. Fordi vi (fremdeles) kan!

Vi illustrerer dette debattinnlegget med en fristende øl. Fordi vi (fremdeles) kan!

Vis 10 kommentarer

 1. Fin!

  Også verd å få med seg at øl er et trygt og alkoholsvakt produkt sammenliknet med alternativene. Får vi flere over på øl, er det rimelig å anta at folks kontroll over egen fyll går ned.

  I tillegg er tendensen jeg ser at de som bryr seg om øl heller drikker en dag ekstra i uken, men i mindre mengder hver gang (har dessverre gravd frem noen empiri her). Tror ikke jeg trenger noen kilde for å påstå at den typen forbruk er sunnere og tryggere.

 2. Nok ein gong tenner Young seg opp til det fulle for ei ikkje-sak. Det blir rein spekulasjon i faktum det du kjem med her, og skal eg vera ærleg så trur eg at harmen grunnar ut i dine eigne politiske standpunkt.

  Det har lenge vore ei kjend sak at det er eit behov for å gjennomgå avisene sin omtale av alkoholhaldigeprodukt, sett opp mot td. alkoholreklameforbodet. Med eit slikt forbod, i tillegg til vinmonopolordninga, så er Noreg på ein hårfin ballanse mellom kva ein kan, og kva ein ikkje kan, innnanfor EØS-regelverket. Dette gjer at Noreg sine avgrensingar slik det er i dag er vanskelegare å få aksept for så lengje ein ikkje er konsekvente.

  Det er likevel ikkje berre EØS-regelverket som er problematisk her, men òg grunngjevinga bak vår alkoholpolitikk. Det er ganske vid semje om norsk alkoholpolitikk på Stortinget, og for oss som elskar øl skal ein ha drukke mykje skjemd vare for å argumentera mot vinmonopolordninga.

  Mi oppfordring er denne: La dette vera ei side om øl, ikkje politikk!

  1. At dette er en ikke-sak er jeg helt uenig i. I ytterste konsekvens vil et forbud mot redaksjonell omtale av øl bety slutten for både Ølportalen og alle andre som blogger om øl.

   Det er riktig at ett av mine politiske standpunkt er at dette og lignende forbud bør begrenses og at det må gis større frihet for enkeltindivider.
   De øvrige medlemmene av Ølportalens redaksjon er muligens ikke enige med meg, men dette er altså et debattinnlegg som jeg står for selv.

   Har du for eksempel tenkt over at et forbud mot redaksjonell omtale av øl vil være en direkte sensur av den frie pressen? Jeg er sterk motstander av at man skal gripe inn i en såpass viktig og grunnleggende rett bare fordi noen ikke liker øl. Hva vil det neste bli? Forbud mot omtale av mat som inneholder mye fett, sukker eller andre «skadelige» stoffer? Forbud mot omtale av sjokolade og brus? Forbud mot omtale av biler? Tankene går fort til totalitære regimer når man hører hvordan enkelte politikere uttaler seg.

   Jeg har også vanskeligheter med å forstå begrunnelsene som gis. De vitner om dårlig kjennskap og forståelse av det som skrives redaksjonelt om øl. Det er virkelig ikke omtale av lavalkohol-produktet øl som skaper alkoholikere!

   Vi har en seksjon på Ølportalen som heter Meninger/Debatt, og den vil være en kanal for slike meninger også fremover så lenge det er relatert til øl.

   Jeg sier forøvrig ikke ett ord om Vinmonopol-ordningen i innlegget …

  2. Jeg stiller meg helt og holdent bak Toms innlegg.
   Samtidig undres litt på hva Studenten mener med:
   «Det har lenge vore ei kjend sak at det er eit behov for å gjennomgå avisene sin omtale av alkoholhaldigeprodukt, sett opp mot td. alkoholreklameforbodet.»
   Har han konkrete uttalelser å vise til når det gjelder dette fra andre enn SP og KrF?
   Det som faktisk er i ferd med å skje er at de andre partiene, inklusive AP, nå går mot å åpne opp for produktinformasjon på bryggerienes hjemmesider. Om dette innføres er det antagelig dødsstøtet for alle ideer om sensur av media og enkeltpersoners meninger om enkeltprodukter.

 3. Jeg er veldig enig med Tom her, men om jeg ikke hadde vært det hadde jeg fortsatt stått bak følgende utsagn:

  «Flott at ølportalen har en meninger-side der bidragsyterenes (og leserenes) meninger kan luftes! Dette blir på samme måte som ledere og andre menings-innlegg i avisene, de fleste klarer å skille nyheter fra kommentarer»

  Derfor: stå på, kom med både nyheter og meninger her på Ølportalen!

 4. Jeg synes dette er ei dårlig politisk analyse. Endringer i tobakkskadeloven har jeg ikke satt meg inn i, så de skal jeg ikke mene noe om, men alkoholpolitikken har jeg fulgt en del med på.

  Det første som er verdt å legge merke til, er at det i de fleste partiene er ganske store interne uenigheter om alkoholpolitikken. Kjersti Toppe, som er av de mest profilerte avholdspolitikerne på Stortinget, kommer fra samme parti som Lars Peder Brekk, som kjempet for at lokale produsenter skulle få selge sine egne produkter over 4,7%. Selvfølgelig er det ikke like store motsetninger i alle partier (kanskje er Sp, med tyngdepunkt i regioner med så forskjellig grad av pietisme som Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane, spesielt splittet), men det er ganske typisk.

  Stort sett preges utviklinga i norsk alkoholpolitikk at et (lite?) mindretall ønsker en strengest mulig alkoholpolikk og anser dette som viktig, mens et flertall gjerne vil ha litt liberalisering, uten at de anser det som spesielt viktig. I en slik situasjon får mindretallet uforholdsmessig stort gjennomslag, så lenge de holder seg til forslag som er nogenlunde akseptable for flertallet. Da faller forslag som salg av sterke alkoholprodukter fra produsent, for dagens status er jo stort sett akseptabel.

  Kjersti Toppe er en del av dette mindretallet. Å regulere omtale av alkohol i media har vært en fanesak for henne i lang tid, men det er stort sett såpass uspiselig at det ikke får gjennomslag. Å få inn en setning om å utrede noe som er relatert, kan knapt kalles gjennomslag.

  Der jeg synes Tom bommer er å gjøre Kjersti Toppe som talsperson for regjeringa når hun snakker om sin fanesak. En enkeltpolitiker som snakke om en fanesak hun aldri har fått gjennomslag for, kan neppe love at «de rødgrønne» skal gjøre noe. Heldigvis.

  Og for de som håper at et regjeringsskifte vil føre til en vesentlig mer liberal alkoholpolitikk: Det kommer ikke til å skje. Det mindretallet som vil forhindre det, finnes i de fleste partier.

  Så er jeg ikke helt enig i at det ikke er noen grunn til å se på hvordan media omtaler alkohol. Forbudet Tom håper ikke kommer, finnes i stor grad allerede, og har rimelig bred støtte. For å sitere Helsedirektoratet: «Omtalen av de alkoholholdige produktene må verken være utformet, påvirket eller finansiert av produsent, importør, grossist, agent eller forhandler.» Hvordan dette praktiseres i dag, kunne det være interessant å vite mer om. Det er, tross alt, sannsynlig at mye av det som står i media om alkohol, i større eller mindre grad. Også på Ølportalen er det artikler som i, større eller mindre grad er initiert av ølprodusenter (Eksempel 1, eksempel 2).

  Det enkleste ville selvfølgelig være at reklameforbudet mykes opp, men det er dessverre ikke noe som tyder på at det skal skje med det første. Eller andre.

  1. Tja, Toppe er da vitterlig medlem av et av de tre regjeringspartiene og man har all grunn til å reagere når man er uenige. Det samme skjedde jo da Borten Moe uttalte seg om oljeboring i nord. Eller da Støre argumenterte for gratis heroin. Alle medlemmer av en regjeringskoalisjon må sees på som talspersoner, enten de sitter i regjering eller på Stortinget.

   At omtaler ikke må være initiert, utformet eller påvirket av bransjen, visste jeg faktisk ikke. Det er jo tydelig en paragraf som sover svært godt. Det hadde vært «morsomt» om den hadde blitt håndhevet og utfordret.
   Både Ølportalen og de fleste norske bloggere har innholdet sitt på en server i USA. Dette er vel også årsaken til at enkelte bryggerier fremdeles kan vise øl på hjemmesidene sine.

   1. Toppe uttaler seg selvfølgelig som Sp-politiker, men konklusjonen din («Men de rødgrønne lover å se på denne saken også! »), med utropstegn og det hele synes jeg ikke du har dekning for. Hun sitter faktisk heller ikke i regjeringa, i motsetning til de to andre eksemplene dine. De rødgrønne lovte heller ikke å trekke seg ut av Afghanistan selv om noen SV-ere protesterte. (Forøvrig er jeg også listefyll i Senterpartiet, og kan røpe at i bunnen av bydelsutvalgslista er det sterk motstand mot Toppes alkoholpolitikk, og betydelig støtte for Brekks.)

    Hvor en server er plassert er irrelevant for hvilket regelverk bryggerier og bloggere må forholde seg til. Som norsk avsender av et norsk budskap til norske mottagere, må du forholde deg til norsk lov. Grunnen til at en del bryggerier kan ha skikkelige nettsider, er at de har en betydelig eksport og henvender seg til et utenlandsk marked. Det gjelder ikke bare bryggerier, og det er nok også noen som er har litt lite fokus på utlandet til at nettsidene er lovlige.

    Ellers har du rett i at reglene om bryggerienes påvirkning av media er sovende, eller i det minste ikke praktiseres spesielt strengt. På mange områder har jo også presse- og ytringsfriheta blitt styrket, på bekostning av andre interesser (kanskje tydeligst ved at endringa av grunnloven §100 i 2004) og slike begrensninger som alkoholloven legger opp til er jo ikke helt uproblematiske.

    1. OK, jeg var nok litt døsig da jeg skrev om nettsider og serverplassering, men det illustrerer om ikke annet hvilke håpløse forordninger norske bryggerier må forholde seg til.

     Toppe uttaler seg som saksordfører for den nye tobakkskadeloven, et utvalg nedsatt av den rødgrønne regjeringen. Det er all mulig grunn til å ta hennes uttalelser på alvor. Forslaget om å forby redaksjonell omtale av tobakksvarer ble tross alt vedtatt i Stortinget!

     Partitilhørigheten har forøvrig ingen betydning i forhold til det jeg skrev. Jeg hadde reagert på samme måte uansett hvilket parti vedkommende representerte.

 5. Takk Young!

Din e-postadresse vil ikke vises