Ø | Meninger

Norøl er død, lenge leve Norøl?

Norøl er død, lenge leve Norøl?

Dette lett omskrevne sitatet fra Fantomet er nok ukjent for de fleste, men spiller på at tegneseriehelten Fantomet, Ånden som går, ikke bare var én mann som levde evig, men at rollen som skurkebekjemper (særlig mot Singh-piratene) gikk i arv fra far til sønn, sønnesønn og så videre.

I dagens ølmarked har vi fortsatt behov for rollen som «forbrukerorganisasjon med skarpe tenner, med iøynefallende pondus, med tydelig fokus og med kjapp responstid». Vi har i dag fått et ølutvalg som ikke ligner noe av det vi har hatt tidligere – vi har det godt, men mørke skyer kan fort komme innover horisonten. Øl blir dyrere, staten (på tross av hint om «frislipp» av salg) vurderer stadig nye måter å begrense ølkonsum (og utvalg) på, og bryggeriene vil i et mer mettet ølmarked finne på sprell som ikke nødvendigvis kommer forbrukerne til gode.

Norøl, Norske ølvenners landsforbund, har i over 20 år forsøkt å være de som fronter forbrukernes synspunkt – målet er «mangfold i øl». Juleølpremierene i Norge ble lenge holdt av Norøl, og Norøl representerer Norge i European Beer Consumers Union (som er veldig aktive mot EU, det var de som fikk gjennom de nye EU-reglene med at ølemballasje skal ha innholdsbeskrivelse). Norøl har også Norges eneste rent ølfaglige blad der ca 40 sider stoff er presset inn på 20, en fungerende webside, oppdatert medlemssystem og regnskapssystemer som fungerer.

Blodgivere trengs

Behovet for en vaktbikkje i ølmarkedet er der, men etter 22 år har bikkja blitt for gammel. Dagens styre har forgjeves forsøkt å få inn nytt blod. De siste årene har omkvedet vært at det er behov for flere som kan bidra, da dagens styre ikke makter å følge opp.
Tidligere styrer har hatt dårlig økonomistyring, og mye av ressursene har gått med til å rette opp i dette. Innbetalingsblankettene for medlemsavgiften for 2015 ble sendt ut i god tro på at man skulle klare å få inn en nytt styre, men det viste seg å være vel optimistisk. De innkommende medlemspengene brukes til å lage et siste, stort medlemsblad som svanesang med 32 meget tett komprimerte sider med stoff.

Norøl er død…

Dagens styre trekker seg så ved generalforsmalingen den 23. januar på Kampen Bydelshus i Oslo. Det vil deretter bli kalt inn til ekstraordinær Generalforsamling, men med mindre styret får nye medlemmer som kan stake ut en ny vei for Norøl, vil Norøl opphøre i 2016.

…lenge leve Norøl?

Har du noen meninger, er det ikke nok. Mener du at Norøl bør bestå med en klarere profil som forbrukernes vaktbikkje; start da aksjonen La Norøl Leve! for å skaffe et nytt styre som stiller til valg på Generalforsamlingen!

Vi trenger nye koster som fritt kan forme veien videre for Norøl.
Hva kan Norøl anno 2016 være?
Hvilken rolle kan Norøl spille?
Hvordan ønsker vi som forbrukere at ølnorge skal se ut om 10 år?
20 år?
Valget og retningen er opp til deg å sette.

Nåværende aktive stiller gjerne sine erfaringer og kunnskap til rådighet for et nytt styre, men Norøl trenger nytt blod, nye tanker, ny energi og masse motivasjon for å bli en relevant forbrukerorganisasjon.

Er du en sånn person?

(forfatteren er nestleder i Norøl, men har dessverre ikke tid til å følge opp)

Vis kommentar

  1. Vad med en allianse eller fusjon med Ølportalen?
    Jag hade førnyat det medlemskapet.

Din e-postadresse vil ikke vises