Ø | Meninger

Ølpol eller pol med ølfokus

Ølpol eller pol med ølfokus

Vinmonopolet vurderer endringer i butikkoppsettet for å bli bedre på øl. Redaktøren har selvsagt sine meninger om dette.

Forrige helg sprakk nyheten om at Vinmonopolet jobber med et konsept for «egne pol for øl». For meg var ikke dette noen nyhet. Det er over 8 måneder siden jeg første gang hørte om dette og snakket med Vinmonopolet om det. De hadde da gående en diskusjon om hvilken løsning de skulle velge. Jeg har med jevne mellomrom prøvd å få litt mer innsikt i hvilken løsning de ser ut til å ende på. Det har til nå ikke gitt resultater og utfra den korte meldingen fra NTB ser det heller ikke ut til at de har funnet hvilken løsning de vil gå for. Denne artikkelen kan dermed sees som et forsøk på å gi dem litt hjelp i beslutningsprosessen.

Etter det jeg skjønner oppstod idéen om «egne pol for øl» da spesialbutikken i Rogaland ble flyttet fra Kvadrat til Sandnes sentrum. Butikksjefen i Sandnes sentrum hadde sitt fokusområde på vin, mens butikksjefen på Kvadrat var noe mer interessert i øl enn den jevne polansatte. Dermed fant en ut at en like gjerne kunne la det utvidede ølutvalget bli igjen på Kvadrat. Når denne ordningen så fungerte godt ble idéen om å gjøre noe tilsvarende andre steder sådd. Den er selvsagt godt støttet av en markant økning i ølsalget.

For å få frem hvor stor denne økningen har vært tar vi med litt tall.

 • Fra 2009 til 2014 har det vært en gjennomsnittlig årlig økning på 22,2%.
 • I 2014 ble det solgt mer øl enn i 2006, 2007 og 2008, til sammen.
 • De tre første månedene i år er det solgt omtrent like mye øl som første halvår 2012.
 • I 2008 utgjorde julemånedene, november og desember, 54,5% av årsomsetningen, mens den i 2014 utgjorde 40,4%. Vi kjøper dermed øl mer jevnlig gjennom året.
 • Målt mot tilsvarende måned året før har det kun vært 3 måneder siden 2009 der det har vært nedgang i salget.

Det er med andre ord ikke noen som helst tvil om at det norske folk nå handler øl på Vinmonopolet.

Vinmonopolet har tatt følgene av dette og satt øl mer i fokus enn tidligere, blant annet ved oppretting av spesialbutikk i Trondheim. Denne er basert på det høye ølsalget og ikke salget av dyre viner og dyrt brennevin, slik de andre er. Når de nå vurderer hvordan de skal ta dette videre kommer muligheten med egne ølutsalg opp, og utfra NTBs artikkel kan en fort få inntrykk av at det er dette som er den valgte løsningen. Dette blir så tiljublet av enkelte i avisenes kommentarfelter. For meg fremstår ikke dette som noen god løsning og Vinmonopolet er også klare på at dette kun er en aktuell løsning på noen få utsalg der en i dag har utfordringer med for liten plass. Jeg regner med at Vinmoopolets grunner er omtrent de samme som jeg jeg har kommet frem til.

Fra kundens side

 • Jeg, og min likesinnede, drikker ikke bare øl. Vi nyter også et glass vin eller en drink fra tid til annen, og vi handler gjerne for våre livsledsagere når vi først er innom et polutsalg. Det å måtte innom to forskjellige utsalg for å få kjøpt et par flasker øl og en flaske vin vil føles både tungvint og unaturlig.
 • Øldrikkere er ikke en ensartet gruppe og økningen i salget kommer ikke av at noen drikker veldig mye øl, men ved at flere og flere, av begge kjønn, får øynene opp for smaksvariasjonene øl gir.
 • Slike utsalg vil det kun være grunnlag for i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Dermed vil dette som hovedløsning fort gjøre tilbudet dårligere i mindre byer og i tettsteder.

Fra Vinmonopolets side

 • En todeling vil ikke øke kompetansen i flertallet av utsalgene og dermed heller ikke for flertallet av de ansatte. Dette vil da spesielt gjelde de kundene som ikke oppsøker rene ølpol, men lurer på om de skal ta med seg en øl eller to for å smake.
 • Separate butikker vil bety at Vinmonopolet får en del ansatte som kun jobber med øl. Disse vil da neppe være kunne tilføre nevneverdig på blandede butikker om de skulle bli flyttet.
 • Separate butikker vil bli fordyrende. En må holde flere mennesker i arbeid, lønne flere butikksjefer og totalt sett betale høyere kostnader for leie av lokaler.
 • Andelen av deltidsansatte vil bli høyere og den andelen er allerede rikelig høy hos Vinmonopolet. Dette gir utfordringen på faglig oppdatering og det er større sannsynlighet for at en deltidsansatt finner seg en annen arbeidsgiver.
 • En oppdeling vil være en nedbygging av merkevaren Vinmonopolet og den konsistente kvaliteten de står som garantist for.

Og ikke minst

 • Mener en oppdeling er det naturlige regner jeg med at en også er for egne brennevinspol. Vinmonopolet selger tross alt 5 ganger så mye brennevin som øl…

For meg står det med andre ord klart at Vinmonopolet bør trappe opp sin ølsatsing i de butikkene de allerede har. Her er det en god del som kan gjøres, men det mest grunnleggende vil være bedre opplæring. En kan selvsagt ikke forvente at enhver helgevikar skal ha full oversikt på alle øltyper og hva som særpreger enhver produsent, men når en finner ufiltrert øl liggende i hyller tilpasset vin er det utvilsomt en del å gå på også på de heltidsansatte. Det forundrer meg også at kjøleskap prioriteres til filtrert og pasteurisert øl fremfor ferskvarer.

Når slike tema som det jeg har tatt for meg her er opp i media er det en kommentar som stadig dukker opp. «Få øl i dagligvarebutikkene.» Kort oppsummert gir ikke EØS-avtalen oss mulighet til å skille mellom øl, vin og brennevin når reglene settes. Det vil si at om en tillater sterkere øl i butikkene må en også tillate sterkere rusbrus og vin. Noe slikt er det utopisk å tro at vi får flertall for på Stortinget de neste tiårene. Konklusjonen er dermed uunngåelig: La dette ligge. Bruk heller energien på å støtte de som jobber for gode løsninger innenfor det eksisterende lovverket.

Vis 3 kommentarer

 1. Min forståelse av situasjonen handler mer om kvadratmeter enn om de andre (viktige) parametrene du trekker frem. Som statsbedrift med langsiktighet som en del av firmastrategien, er det fleste lokalene Vinmonopolet disponerer leid på tiårskontrakter (jeg har ikke kildehenvisning, kun snappet opp i dialog). Det virker nokså uttenkelig at de skal kutte vesentlig ned på vin- og brennevinsutvalget. De to sistnevnte har økt i antall nokså betydelig siden år 2000. Med selvbetjente butikker forsvant det meste av lagerplass (varene skal rett i hyllene). Når nå ølbølgen skyller inn over landet, er rett og slett ikke lokalene til de fleste butikkene deres store nok til å ha kapasitet til en oppskalering. Tror jeg.

  1. Jeg finner det litt snodig om antall tilgjengelige brennevinstyper stadig øker. Vinmonopolets omsetning av brennevin (målt i liter) er ned 12,5% fra 2009 til 2014. Noe som burde gjenspeile seg i antall hyllemeter.
   Samtidig har omsetningen av øl økt kraftig (+168%), men øl utgjør fortsatt ikke mer enn 17,6% av brenenvinets volum.

   Det bør også legges til at Vinmonopolet har endret oppsettet av sine butikker, slik at de minste nå står langt friere til hva de ønsker å ha i hyllene og en dermed får større variasjon fra butikk til butikk. Noe som igjen gjør at en kan ha flere varer i listene uten at de tar opp hylleplass i «alle» butikkene.

 2. Rene brennevinspol vil kunne provosere byråkratene, så det tviler jeg sterkt på at noen i VMP-ledelsen ville ønske å legge frem som et forslag. Øl har derimot lavere ABV enn vin (gjennomsnittlig), og en utvidelse vil trolig oppfattes som et positivt bidra til en ansvarlig forvaltning av dagens alkoholpolitikk (som jo ligger fast, jamfør samarbeidsavtalen mellom Krf, V og regjeringen).

Din e-postadresse vil ikke vises