Ø | Meninger

Vi elsker å hate skjenke­kontrollen

Vi elsker å hate skjenke­kontrollen

Nå har vi nettopp planlagt og gjennomført Stavangers første spesialøl-festival, What’s Brewing. Dette gjorde vi, tro det eller ei, uten problemer med verken Bevillingseksjonen eller Skjenkekontrollen.

Er du misfornøyd med utelivet i vågen, festivalfylla om sommeren og informasjonsforbudet på lokal produsert håndverksøl? Skyld på skjenkekontrollen! Det er enkelt og alle gjør det nå for tiden så det må være trendy også.

Whats Brewing - FolkNå har vi nettopp planlagt og gjennomført Stavangers første spesialøl-festival, What’s Brewing. Dette gjorde vi, tro det eller ei, uten problemer med verken Bevillingseksjonen eller Skjenkekontrollen. Som festivalarrangører har vi forholdt oss til at vi er i Stavanger og her må regelverket følges til punkt og prikke.

Vi har ergret oss over hvor ulikt reglene praktiseres fra kommune til kommune. I Stavanger praktiseres reglene strengt, men konsist og rettferdig. Da vi forstod at vi var pent nødt å forholde oss til regelverket på en måte som ingen andre ølfestivaler i Norge må, la vi en plan.

Vi valgte å ha tett dialog med bevillingseksjonen. Nesten all kommunikasjon og alt av trykksaker ble sendt inn til gjennomsyn før publisering. Resten av Norges ølfestivaler publiserer lister over bryggerier, men dette kunne ikke vi gjøre her i Stavanger.  Så vi valgte å bruke humor og la ut en sensurert liste i overenstemmelse med norsk lov. Vi tok vår sensur ett steg lengre og byttet ut ordet BEER med BEEP. Vi lagde det vi mener var humoristisk kommunikasjon på bekostning av norsk lov og det skaffet oss masse oppmerksomhet.

Whats Brewing - beep_brewery listAlkoholreklameforbudet som til å begynne med ga oss så mye hodebry, resulterte til slutt i unik omtale av festivalen i inn- og utland. Til tross for mye god omtale skulle vi selvfølgelig ønske at det var mulig, på nøytralt vis, å publisere en liste over bryggerier som deltar på festivalen og hvilke ølsorter de planlegger å ta med. Vi skulle gjerne sluppet å be våre besøkende bryggere ikle seg andre t-skjorter eller be dem teipe over sine bryggeri logoer. Derfor har vi sendt en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet på vegne av What’s Brewing og Ølfestivalnettverket (et nettverk av Norske ølfestivaler).

Churchill har uttalt at  “If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law.” De mange underlige utslagene av alkoholreklameforbudet ser ut til å ha samme effekt. Vi håper nå at denne misnøyen over tingenes tilstand har resultert i mange konstruktive innspill under høringsrunden som har omfattet endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser. Vi tror nemlig at en oppmykning er helt nødvendig for at reklameforbudet skal bevare sin legitimitet i en tid hvor alle til stadighet utsettes for alkoholreklame fra utenlandske aktører (via sosiale media, sportssendinger osv.) Hvis utelivsaktører og media har behov for syndebukker er det lett å ta bevilling og skjenkekontrollen, men det er lovverket som bør endres. Det er mye uberettiget harselas.

Ølportalen minner om at våre Menings-sider er åpne for deg som leser dette, enten du vil skrive et motsvar, et underbyggende innlegg eller har noe helt annet ølrelatert på hjertet.

Vi er stolte over å ha gjennomført Stavangers første spesialøl-festival og vil understreke at vi fikk god oppfølging og rådgivning av bevillingsseksjonen. De skal ha mye av æren for at festivalen fikk utelukkende positive tilbakemeldinger da skjenkekontrollen var på besøk.

Beste hilsen

David James Graham, James Goulding, Charles Magne Melhus, Erika Melhus, Anders Almås, Per Arne Alstad, Maren Grøtte, Christian Friestad og Andreas Melvær i What’s Brewing og Tou Scene


Dette innlegget ble først postet på Stavanger Aftenblads nettsider 11.11.14,
som et motsvar til innlegget «Skjenkekontrollør gjør din plikt«.
Vi har på forespørsel fått innlegget, og tilhørende bilder, fra Whats Brewing.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke vises