En historisk vandring fra flatfyll til finkultur.

Annet

Legg til i kalender 27/01/2016 11:00 27/01/2016 13:00 Europe/Paris En historisk vandring fra flatfyll til finkultur.

Da Tromsøfolk fikk kjøpt sine første Mackøl på Ølhallen for snart 90 år siden (åpnet i februar 1928), startet en lang og gradvis prosess med å endre folks konsum og holdning til nettopp øl. Argumentasjonen for å få etablert en ølhall i Tromsø var ønske om å bekjempe flatfyll og ukontrollert drikking blant byens befolkning.

Rune Blix Hagen vil i foredraget følge denne historiske utviklinga og gi en førstehånds oppdatering av øltrender både lokalt og internasjonalt. Rune har holdt foredrag på Senioruniversitetet en rekke ganger før.

Polaria, 9007 Tromsø, Norway DD/MM/YYYY

Da Tromsøfolk fikk kjøpt sine første Mackøl på Ølhallen for snart 90 år siden (åpnet i februar 1928), startet en lang og gradvis prosess med å endre folks konsum og holdning til nettopp øl. Argumentasjonen for å få etablert en ølhall i Tromsø var ønske om å bekjempe flatfyll og ukontrollert drikking blant byens befolkning.

Rune Blix Hagen vil i foredraget følge denne historiske utviklinga og gi en førstehånds oppdatering av øltrender både lokalt og internasjonalt. Rune har holdt foredrag på Senioruniversitetet en rekke ganger før.

Arrangementsside