Alkohol og hjernen – Ny internasjonal rapport viser risikoen med alkohol

Alkohol og hjernen – Ny internasjonal rapport viser risikoen med alkohol

En internasjonal forskergruppe har sammenfattet innsikt om hvordan alkohol påvirker hjernen gjennom ulike livsfaser. Den overordnede konklusjonen er enkel og tydelig: Alkohol har en innvirkning på hjernens funksjon og utvikling uavhengig av alder.

Rapporten viser at alkohol påvirker alle hjernefunksjoner og svekker for eksempel hukommelse og intellektuell evne. I tillegg øker alkohol risikoen for flere hjernesykdommer og skader, som føtalt alkoholsyndrom, ulykker, hjerneslag og demens. Å redusere eller unngå alkoholinntak fremstår som en betydningsfull faktor for å fremme hjernens helse.

Forskergruppen består av seks professorer og leger fra Sverige, Usa, Kanada og Australia som til daglig jobber med folkehelse, rusmisbruk og medisin. Denne rapporten – Alcohol and the brain- er en sammenfatning av 150 studier om alkohol og dens påvirkning på hjernen.

«Rapporten er en ny og unik sammenstilling av forskning om hvordan alkohol påvirker den menneskelige hjernen gjennom hele livet. Samlet peker den på at det er bra for hjernens helse å unngå alkohol – dette gjelder fra den enkelte drikkeanledning, til intensivt eller regelmessig forbruk over tid» sier Sven Andréasson, Overlege ved Beroendecentrum Stockholm og Professor Emeritus i sosialmedisin ved Karolinska Institutet og er en av personene bak rapporten, til svenske Dagens Nyheter.

Gjentatt alkoholinntak til høy rus i tenårene utgjør en betydelig belastning for hjernen, som ikke er fullt utviklet før vi når 25 til 30-årsalderen. Denne praksisen øker risikoen for alvorlige konsekvenser, inkludert ulykker blant unge og en økt sannsynlighet for tidlig demens senere i livet.

Når vi når alderdommen, blir hjernen igjen særlig sårbar for alkoholens virkninger. Risikoen for hjerneslag, demens og fallulykker øker betydelig. Dessuten akselererer alkohol aldringsprosessen i hjernen, noe som resulterer i mindre hjernevolum når vi eldes.

I tillegg øker alkoholens konsekvenser for mental helse. Selv om alkohol midlertidig kan dempe angst og uro, forverres disse tilstandene etter hvert. Forskning gir også sterk støtte for en sammenheng mellom alkoholforbruk og risikoen for angst, depresjon og selvmord. Det er klart at alkoholens negative virkninger strekker seg langt utover den umiddelbare beruselsesperioden, og dette understreker behovet for å ta hensyn til de langsiktige konsekvensene av alkoholforbruk.

«Å drikke mindre eller avstå helt fra alkohol kan være det som påvirker kognitiv, nevrologisk og mental helse aller mest, i alle aldre» forteller Sven Andréasson i intervjuet med den svenske avisen.

 

Rapporten finner du her Alcohol and the brain_Alcohol and society 2024_report_en

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke vises