Humledyrking ved Lom Bryggeri

Humledyrking ved Lom Bryggeri

I Norge strekker kunnskapen om dyrking og bruk av humle seg flere hundre år tilbake i tid. Planten omtales allerede i Frostatingsloven, som ble nedtegnet for rundt tusen år siden.

Humle ble tradisjonelt tilsatt i øl ikke bare for å gi bitterhet og aroma, men også for å konservere drikken. Før humlen dominerte som hovedingrediens, var det vanlig å benytte et mangfold av urter i ølbryggingen.

Innføringen av Renhetsloven i 1857 i Norge satte imidlertid en stopper for bruk av urter i kommersielt produsert øl. Lovverket forbød salg av øl som inneholdt andre ingredienser enn vann, malt, humle, og gjær. Først i 1994 ble Renhetsloven opphevet.

I omtrent 300 år, fra tidlig på 1700-tallet til midten av 1700-tallet, var det pålagt å ha humlehager på gårdene i Sør-Norge og nordover til Nord-Trøndelag

Humledyrking ved Lom Bryggeri
Lom Bryggeri har siden de startet opp i 2016 konsekvent prioritert å innlemme lokale elementer i ølet sitt. Dette omfatter aspekter som navnebruk, historie, dialekt og råvarer. Ved å utforske regionale tradisjoner innen ølbrygging, har de integrert ulike lokale urter og bær i bryggeprosessen. Det er også lagt ned stor innsats i arbeid med tradisjonelle råvarer som bygg og humle.

Bryggeriet har, sammen med utviklingsbedriften Skåppå, hatt et samarbeidsprosjekt med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) om dyrking av humle i Lom. NIBIO utga i 2020 en rapport om dyrking av humle i Norge, hvor ølproduksjon er et hovedfokus. Det er gjennom dette engasjementet at Lom bryggeri ville satse på prosjektet med å dyrke mer lokal humle.

Dyrkingen av humle i Lom har vist seg både levedyktig og gjennomførbart. De har brukt en humlestamme som man vet har stått ved samme østvendte vegg i over 100 år. Humleplanten er kultivert på sitt opprinnelige område, hvor så røtter er flyttet og dyrkes opp på flere steder, deriblant to drivhus – med de klingende navnene Vaagaasar og Grjotheim- i tillegg til det opprinnelige stedet hvor humlen har trivdes i generasjoner. 

Samarbeidsprosjektet ble avsluttet nå i november, men bryggeriet vil fortsette med sitt fokus på lokalt dyrket humle og korn, samt urter og bær fra den faunaen i Gudbrandsdalen.

Rapporten om humledyrkingen i Lom, kan du lese her

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke vises