Hvorfor er Ringnes så opptatte av emballasje?

Hvorfor er Ringnes så opptatte av emballasje?

Bevaring av miljøet engasjerer og derfor er drikkevareemballasjen viktig. Ringnes har stort fokus på sine varer.

I Carlsberg Gruppens bærekraftstrategi Together Towards Zero and beyond, er det tydelige definerte mål for å redusere klimautslippene og komme i netto null innen 2040. For alle i Ringnes er det ett område som skiller seg ut som spesielt viktig – og det er emballasje. Halvparten av Ringnes sine produkters klimaavtrykk kommer nemlig fra emballasjen.

Store nok til å gjøre en forskjell

«Vår erfaring så langt er at små grep kan gjøre en stor forskjell. Ved å redusere bruken av plast i flaskene våre med noen få gram, kan vi årlig kutte tonnevis med plast. For oss er jakten på smart emballasje en vedvarende prosess – drevet frem av vilje, kunnskap og nytenkning» sier Sølvy Aslaksen, emballasjeekspert i Ringnes og fortsetter «Vi er derfor grunnleggende optimistiske når det gjelder hva vi kan få til sammen med kloke hoder både i og utenfor egen organisasjon. Vi er klar over at det meste av ansvaret hviler på oss som den største drikkevareleverandøren i Norge og som en del av en stor bransje. Vi er store nok til å gjøre en forskjell».

Sølvy Aslaksen, emballasjeekspert i Ringnes. Ringnes

Plastløftet

I 2019 avla Ringnes ‘Plastløftet’. Plastløftet var et initiativ fra Grønt punkt i 2019 for å motivere norsk næringsliv til å jobbe målrettet for å nå EUs mål for gjenvinning for 2025/2030. Det har nå blitt en integrert del av bærekraftstrategien til Ringnes. «Vi satte oss blant annet som mål at 50 % av plasten i vår emballasje skulle være av resirkulert plast. Den listen er allerede hevet, og vi jobber nå mot 80 %, da det er den optimale mengden resirkulert plast (PET) i flaskene våre med dagens teknologi» utdyper Aslaksen. I 2021 endret de Farris og Imsdalsflaskene til 80 % resirkulert PET, og i januar i år var også alle halvlitersflaskene over på samme løsning. Til sammen har Ringnes med dette spart over 2 000 tonn ny plast per år.

 

Ølportalen har tidligere skrevet om Snap-pack og miljøinitiativene til Ringnes.

 

Fjerner unødvendig plast

I tillegg til å endre til resirkulert plast, har Ringnes som mål å kutte bruken av unødvendig plast med 1000 tonn innen 2025. Ved utgangen av 2022 var litt over halvparten fjernet. «Vi har blant annet gjort flaskene lettere, endret plastsugerørne på barnedrikken Solrik til papirsugerør og fjernet håndtaket på multipakkene våre. Selv om vi er godt i gang er det et krevende mål å nå. De første tonnene var de enkleste. Samtidig er det bra å ha et mål å strekke seg etter» avslutter emballasjeeksperten.

Verdens beste pantesystem

Carlsberg har nå definert konkrete mål for innsamling og gjenvinning av emballasjen som vil få konsekvenser for alle markedene i konsernet. Carlsberg har meislet ut målene, men jobben må gjøres i markedene. I Ringnes har de kommet langt gjennom verdens beste pantesystem og offensive ambisjoner for bruk av resirkulert materiale i sin emballasje. Mer enn ni av ti flasker samles inn allerede og målet er at 100% skal inn. Innsamling og økt bruk av resirkulert materiale i emballasjen til Ringnes har en dobbel positiv effekt: Redusert forsøpling av naturen og reduserte klimautslipp.

Resten er opp til oss forbrukere. Flasketuten peker på oss.

Les Ringnes’ emballasjerapport her

Plastflaskene kommer som små hylser til tapperiet, der de blåses opp i disse formene ved hjelp av varme og lufttrykk. Ringnes

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke vises