Rekord i konkurs og nedleggelser i Stor-Britannia

Rekord i konkurs og nedleggelser i Stor-Britannia

Den britiske håndverksølbransjen står på kanten av stupet, med små bryggerier som kjenner presset til tross for robuste salg.

Den britiske ølindustrien sliter med betydelige utfordringer, med inflasjonspress, synkende etterspørsel og en overmetning av bryggerier. Denne kvelende situasjonen har ført til en økning i bryggerinedleggelser, med en bekymringsfull trend som har dukket opp i de siste årene. I 2022 stod 38 britiske bryggerier overfor konkurser, en statistikk som økte til 69 i 2023, ifølge revisjons-, skatte- og rådgivningsfirmaet Mazars. Blant de hardest rammede er småskala-bryggeriene.

Til tross for denne turbulensen, forblir forbrukernes etterspørsel stabil, slik det indikeres av en kommende rapport fra Society of Independent Brewers (Siba), planlagt utgitt i mai. Rapporten, delt på forhånd med The Guardian, avslører tosifret vekst i produksjonsvolumene, og understreker Storbritannias vedvarende appetitt på det varierte øltilbudet som tilbys av håndverksølsektoren, spesielt i kontrast til industribryggerienes alternativer.

Imidlertid har stigende renter ført til økte kostnader på tvers av hele spekteret, inkludert bryggeriutstyr, strømpriser, råvarer og lønninger. Samtidig har økningen i levekostnadene ført til at noen forbrukere unngår dyrere håndverksølalternativer, og velger i stedet å stramme inn på husholdningsbudsjettene ved å velge billigere industriøl.

Midt i denne bakgrunnen av inflasjon, intensivert konkurranse og økonomisk treggang forverret av de vedvarende effektene av pandemien, står bransjen overfor en oppoverbakke kamp. Alex Troncoso, medgrunnlegger av det anerkjente bryggeriet Lost & Grounded i Bristol, sammenlignet de nåværende utfordringene som «død ved et tusen kutt».

Paul Corbett, administrerende direktør for Charles Faram, en viktig humleleverandør til 90% av Storbritannias bryggere, understreket de prekære forholdene som bransjen står overfor. Mens han avstår fra å erklære en endelig nedgang, bemerker Corbett de ugunstige virkningene av skiftende forbrukervaner og økonomiske begrensninger, med den stigende prisen på øl som kaster en dyster skygge over sosiale sammenkomster.

I møte med økende vanskeligheter har konkurser og nedleggelser innen bryggeribransjen økt dramatisk. Mazars rapporterer en økning på 82% det siste året. 

Samtidig står publandskapet i Storbritannia overfor sin egen storm, med en markert økning i nedleggelser observert i 2023. Ifølge statistikk fra Price Bailey, økte antall pubnedleggelser med 48%, med 769 puber som stengte dørene sine i løpet av året. Økende gjeld, kombinert med tilbakebetaling av støttelån under pandemien, har ytterligere belastet pubsektoren, forsterket av forstyrrelser som Brexit og jernbanestreikene i fjor, som har fratatt bypubene viktige salgsmuligheter i visse perioder.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke vises